Cangen Merched y Wawr San Clêr
Croeso i gangen Merched y Wawr San Clêr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Beti-Wyn James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen San Clêr ar ‘Bwyd Bach i Bawb’

Bu aelodau cangen San Clêr ar raglen goginio ‘Bwyd Bach i Bawb’ ar S4C yr wythnos hon. Mae’r gyfres ar gael i’w gwylio ar clic nawr.

Cangen San Clêr yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau a ffrindiau cangen San Clêr yn brysur yn casglu sbwriel o amgylch y dref ar Fehefin y 25ain yn rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol o gasglu 6,000  …Darllen mwy  »

Cinio Blynyddol Cangen San Cler

Aelodau cangen San Cler yn mwynhau eu cinio blynyddol ym mwyty Yr Hen Ysgol yng nghwmni’r siaradwr gwadd Yr Hybarch Dorrien Davies, Archddiacon Caerfyrddin

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr San Clêr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Nadolig mewn Cerddi

Bu aelodau Cangen San Clêr yn  rhan  yng Ngwyl Eglwys y Santes Fair San Cler, sef “Nadolig mewn Cerddi.” Gwelir isod lun o ffenest y Gangen yn seiliedig ar ddarn John  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Gorffennaf

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

 • Cangen San Clêr
  Rhanbarth Caerfyrddin
  Man Cyfarfod: Ysgoldy Capel Bethlehem
  7.00 3ydd Nos Fawrth y mis

  2018
  Medi 18fed - Noson Gymdeithasol yn y 'Fox and Hounds'
  Hydref 18fed (Nos Iau) - Ymweliad â Changen Glannau Pibwr
  Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol
  Tachwedd 20fed - Sgwrs gan Margaret Titterton am ei gyrfa gyda'r BBC
  Rhagfyr 18fed - Karolyn Thomas yn Arddangos ei Chrefft

  2019
  Ionawr 15fed - Cinio Blynyddol
  Chwefror 19eg - Sandra Llewelyn yn son am ei thaith i Nepal
  Mawrth 16eg - Cinio Llywydd y De yng Ngwesty'r Cliff
  Mawrth 19eg - Noson Gawl yn Nantyffin gyda Winnie James
  Ebrill 6ed - Cwrs Crefft y De
  Mai - Gwibdaith

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Beti-Wyn James
  Cartref, Heol Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr, Sir Gaerfyrddin SA33 4AN
  01994 230 966
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ruth Morgan
  Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
  01269 860 454
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Pat Rowlands
  Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
  01269 861 045
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Ann Phillips
  Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
  01559 384 558
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jane Morgan
  jane@merchedywawr.cymru
  01558 685 737