Cangen Merched y Wawr San Clêr
Croeso i gangen Merched y Wawr San Clêr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Beti-Wyn James

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cinio Blynyddol Cangen San Cler

Aelodau cangen San Cler yn mwynhau eu cinio blynyddol ym mwyty Yr Hen Ysgol yng nghwmni’r siaradwr gwadd Yr Hybarch Dorrien Davies, Archddiacon Caerfyrddin

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen San Clêr
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Ysgoldy Capel Bethlehem
7.00 3ydd Nos Fawrth y mis

2018
Medi 18fed - Noson Gymdeithasol yn y 'Fox and Hounds'
Hydref 18fed (Nos Iau) - Ymweliad â Changen Glannau Pibwr
Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol
Tachwedd 20fed - Sgwrs gan Margaret Titterton am ei gyrfa gyda'r BBC
Rhagfyr 18fed - Karolyn Thomas yn Arddangos ei Chrefft

2019
Ionawr 15fed - Cinio Blynyddol
Chwefror 19eg - Sandra Llewelyn yn son am ei thaith i Nepal
Mawrth 16eg - Cinio Llywydd y De yng Ngwesty'r Cliff
Mawrth 19eg - Noson Gawl yn Nantyffin gyda Winnie James
Ebrill 6ed - Cwrs Crefft y De
Mai - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Beti-Wyn James
Cartref, Heol Bethlehem, Pwll Trap, San Clêr, Sir Gaerfyrddin SA33 4AN
01994 230 966
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737