Cangen Merched y Wawr Talgarreg
Croeso i gangen Merched y Wawr Talgarreg. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Llinos Whitfield

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man Cyfarfod: Neuadd Goffa
7:30 Nos Fawrth 1af y mis

2018
Medi 4ydd - Trip Hwyrol (cwrdd am 6yh)
Hydref 2il - Noson dan ofal Janice Davies / Enfys Llwyd
Tachwedd 6ed - Noson dan ofal Mary Davies / Letty Williams
Rhagfyr 4ydd - Noson dal ofal Wendy Griffiths / Llinos Whitfield

2019
Ionawr 19eg - Cinio
Chwefror 5ed - Noson dal ofal Gwyneth Davies / Sian Siencyn
Mawrth - Cawl Gŵyl Ddewi
Ebrill 2il - Trip Hwyrol (cwrdd am 6yh)
Mai 11eg - Trip

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Llinos Whitfield
Llinos Whitfield, Maesygrug, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion SA44 4EP
01545 590 358
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285