Cangen Merched y Wawr Talgarreg
Croeso i gangen Merched y Wawr Talgarreg. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Llinos Whitfield

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Talgarreg - Rhanbarth Ceredigion
Man Cyfarfod: Neuadd Goffa - 7:30 Nos Fawrth 1af y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Trefnydd a Darparydd Te a Raffl
Medi 3 - Trip Hwyrol - Ann/Ann
Hydref 1 - Janice/Mary
Tachwedd 5 - Wendy/Llinos
Rhagfyr 3 - Ann/Ann

2020
Ionawr 18 - Cinio - Mary/Janice/Enfys
Chwefror 4 - Sian/Enfys
Mawrth - Cawl
Ebrill 7 - Trip Hwyrol - Sian/Gwyneth
Mai 9 - Trip Dydd - Wendy/Llinos

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Llinos Whitfield
Maesygrug, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion SA44 4EP
01545 590 358
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285