Cangen Merched y Wawr Talybont
Croeso i gangen Merched y Wawr Talybont. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Falyri Jenkins

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Talybont yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Dathlu’r Deugain

Ar noson drybeilig o oer ym mis Ionawr daeth criw da iawn ohonom at ein gilydd i ddathlu a chofio nôl deugain mlynedd ers cychwyn y gangen. Roedd cyfarfod wedi  …Darllen mwy  »

Cerdded ar hyd glan y môr y Borth.

Ar noson fendigedig o haf yng Ngorffennaf, fe aeth cangen Tal-y-bont o Ferched y Wawr i gerdded ar hyd glan y môr y Borth. Wedi’r daith aethom i dorri ein  …Darllen mwy  »
Cangen Talybont a’r Cylch
Man cyfarfod : Neuadd Goffa, Talybont – 7.30 y.h.

Rhaglen 2018-2019

2018
Medi 24 - Arlunio gyda Kim James Williams
Hydref 15 - Blodau'r Beibl gyda Ann Mason Davies
Tachwedd 19 - Prynu a Gwerthu Tai gyda Iestyn Leyshon
Rhagfyr 3 - 2 y pnawn - Dathlu’r Nadolig
Rhagfyr 9 - Gwasanaeth Nadolig Cymunedol ( Bethel )

2019
Ionawr 21 - Dyn a’i Gi gyda PC Hefin Jones
Chwefror 18 - Gwehyddu gyda Llio James
Mawrth 18 - Swper Dathlu Dydd Gwyl Dewi yn Libanus Siaradwraig - Dana Edwards
Ebrill 15 - Taith i gofio’r Dywysoges Gwenllian
Mai 20 - Gohebu gyda Sara Gibson
MEHEFIN Taith i’w threfnuHoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Falyri Jenkins
Maesgwyn, Tal-y-bont, Ceredigion SA24 5DY
01970 832 560
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285