Cangen Merched y Wawr Talybont
Croeso i gangen Merched y Wawr Talybont. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Falyri Jenkins

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Talybont yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Dathlu’r Deugain

Ar noson drybeilig o oer ym mis Ionawr daeth criw da iawn ohonom at ein gilydd i ddathlu a chofio nôl deugain mlynedd ers cychwyn y gangen. Roedd cyfarfod wedi  …Darllen mwy  »

Cerdded ar hyd glan y môr y Borth.

Ar noson fendigedig o haf yng Ngorffennaf, fe aeth cangen Tal-y-bont o Ferched y Wawr i gerdded ar hyd glan y môr y Borth. Wedi’r daith aethom i dorri ein  …Darllen mwy  »
Cangen Talybont a’r Cylch - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Neuadd Goffa, Talybont - 7.30

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 16 - Gwledd o Goginio yng Nghegin Gareth Richards, Llambed
Hydref 21 - 'Esgidiau' Ruth Emily
Tachwedd 18 - 'Jones a Ginger'
Rhagfyr 2 - 'Mae'r Nadolig yn nesau'

2020
Ionawr 20 - 'Cyfieithu o ry fath!' - Rhys Huws
Chwefror 17 - 'Y Lolfa, Cara a mwy' - Meinir Wyn Edwards
Mawrth 18 - Swper Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Hazel Thomas
Ebrill 20 - 'O'r llwyni i'r perthi' - Brenda Jones
Mehefin - Taith i WInllan Llaethlliw

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Falyri Jenkins
Maesgwyn, Tal-y-bont, Ceredigion SA24 5DY
01970 832 560
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285