Cangen Merched y Wawr Talybont
Croeso i gangen Merched y Wawr Talybont. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Falyri Jenkins

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Deugain

Ar noson drybeilig o oer ym mis Ionawr daeth criw da iawn ohonom at ein gilydd i ddathlu a chofio nôl deugain mlynedd ers cychwyn y gangen. Roedd cyfarfod wedi ei gynnal yn Rhagfyr 1974 i sefydlu cangen ag ethol swyddogion. Cafwyd y cyfarfod cyntaf yn Ionawr 1975. Roedd yn wych gweld rhyw wyth o’r aelodau cyntaf yna gyda ni.

Roedd y croeso’n gynnes gan Westy’r Marine yn Aberystwyth i’r dathliad,  y bwyd yn dda a’r cwmni’n siaradus. Cawsom araith bwrpasol a difyr gan ein Llywydd Cenedlaethol, Meryl Davies o Ddinas, ym Mhen Llyn.  Er mai gog ydy Meryl cafodd ei mam ei magu ym Mhenparcau a chawsom hanes difyr ganddi o’i gwyliau haf yn yr ardal.

Fe gafodd pawb gyfle i edrych ar luniau o’n hanes, y teithiau cerdded, y codi arian, y partïon canu, y cystadlu a’r cymeryd rhan. Popeth sy’n rhan o gymuned glos.

Roedd Carys Briddon Tre’r Ddol wedi ysgrifennu penillion pwrpasol ar gyfer y dathliad, cawsom ddarlleniad ganddi hi, a buom yn canu, dan arweiniad Fal Jenkins aralleiriad o benillion a ysgrifennwyd gan J R Jones, Werndeg gynt, pan oeddem yn dathlu’r 25ain penblwydd.

Noson bleserus i bawb felly ac ymlaen yn frwd a heriol at ddyfodol cryf i’n iaith a’n  cymuned. Medi James,  Ionawr 2015

talybont dathlu 2

Valma Jones, Cadeirydd cyntaf y gangen yn torri’r gacen gyda Meryl Davies Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr. Gwelir aelodau a chyn aelodau o’u cwmpas.

talybont dathlu 3

Lluniau gan Arwyn Parry-Jones

Ers deugain mlynedd bellach
Fe gafwyd cryn fwynhad
Wrth gynnal cyfarfodydd
Drwy gyfrwng iaith ein gwlad.

Ein gwlad a’n hiaith a garwn
A’r Merched yn eu tro
Sy’n cadw’r gwerthoedd hynny
I ffynnu yn y fro.

Wrth ddathlu ac wrth ganmol
Ein llwyddiant a’n parhad
Pob aelod sydd yn weithgar
Yn gwarchod ein treftad.

Ymlaen yr awn yn ffyddiog
A’n calon yn y gwaith
O gadw’n fyw ddiwylliant
Ein gwlad, ein bro, a’n hiaith.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Cangen Talybont a’r Cylch - Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Neuadd Goffa, Talybont - 7.30

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 16 - Gwledd o Goginio yng Nghegin Gareth Richards, Llambed
  Hydref 21 - 'Esgidiau' Ruth Emily
  Tachwedd 18 - 'Jones a Ginger'
  Rhagfyr 2 - 'Mae'r Nadolig yn nesau'

  2020
  Ionawr 20 - 'Cyfieithu o ry fath!' - Rhys Huws
  Chwefror 17 - 'Y Lolfa, Cara a mwy' - Meinir Wyn Edwards
  Mawrth 18 - Swper Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Hazel Thomas
  Ebrill 20 - 'O'r llwyni i'r perthi' - Brenda Jones
  Mehefin - Taith i WInllan Llaethlliw

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Falyri Jenkins
  Maesgwyn, Tal-y-bont, Ceredigion SA24 5DY
  01970 832 560
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285