Cangen Merched y Wawr Talybont
Croeso i gangen Merched y Wawr Talybont. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Falyri Jenkins

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cerdded ar hyd glan y môr y Borth.

Ar noson fendigedig o haf yng Ngorffennaf, fe aeth cangen Tal-y-bont o Ferched y Wawr i gerdded ar hyd glan y môr y Borth. Wedi’r daith aethom i dorri ein syched ( shandi a choffi! )i westy’r Fictoria cyn troi am adre’. Fal Jenkins

ON – Roedd tair aelod arall wedi dod i gerdded gyda ni hefyd ond yn rhy hwyr i gael tynnu eu lluniau!

talybont

Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

 • Cangen Talybont a’r Cylch - Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Neuadd Goffa, Talybont - 7.30

  Rhaglen 2019-2020

  2019
  Medi 16 - Gwledd o Goginio yng Nghegin Gareth Richards, Llambed
  Hydref 21 - 'Esgidiau' Ruth Emily
  Tachwedd 18 - 'Jones a Ginger'
  Rhagfyr 2 - 'Mae'r Nadolig yn nesau'

  2020
  Ionawr 20 - 'Cyfieithu o ry fath!' - Rhys Huws
  Chwefror 17 - 'Y Lolfa, Cara a mwy' - Meinir Wyn Edwards
  Mawrth 18 - Swper Dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda Hazel Thomas
  Ebrill 20 - 'O'r llwyni i'r perthi' - Brenda Jones
  Mehefin - Taith i WInllan Llaethlliw

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Falyri Jenkins
  Maesgwyn, Tal-y-bont, Ceredigion SA24 5DY
  01970 832 560
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285