Cangen Merched y Wawr Tegryn
Croeso i gangen Merched y Wawr Tegryn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Brenda Lewis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tegryn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Cangen Tegryn yn cerdded yr arfordir

 
Man cyfarfod : Yn y Ganolfan SA35 0BJ– Nos Iau Cyntaf y mis am 7.00 y.h.
Rhaglen
2018
Medi 6ed – Valmai Davies Mynachlogddu Gwaith Crefft - Arddangosfa o Deganau a Bagiau (i'w prynnu)
Hydref 4ydd – Caryl a Hanna - Harddwch
Hydref 5ed - Cinio Rhanbarth
Tachwedd 1af– Karolyn Thomas, Amla - Noson grefft - Gwahoddiad i gangen Ffynnongroes
Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol - Caffi Beca
Tachwedd 12fed - Cyfarfod Rhanbarth Canolfan Clydau Tegryn
Tachwedd 26 a 27 - Ffair Aeaf
Rhagfyr 6ed – Cinio Blynyddol yng Nantyffin 6.30 erbyn 7 - Hanner awr o adoliant gan Ceirios Jenner

2019
Ionawr 10fed – Moes a phryn - codi arian i'r gangen
Chwefror 6ed –Frank Barnett Trelech. Ei brofiad fel ifaciwi
Chwefror 11eg - Cyfarfod Rhanbarthol Mynachlogddu am 7
Mawrth 7fed – Cawl yng Nghaffi Beca, a Margaret daniel yn rhoi Hanes Datblygiad y Gymanfa Ganu - Dewch a Caneuon Ffydd
Ebrill 4ydd – Robert Davies, Profiadau Milfeddyg - Gwahoddiad i Glwb Gwawr Clydau i ymuno
Ebrill 15fed – Cyfarfod Rhanbarthol - Casnewydd Bach am 7.30.
Mai 2ail – Cyfarfod Blynyddol Paratoi rhaglen newydd
Mehefin 15fed - Taith Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Winnie James
Gwêl y Frenni, Crymych, Sir Benfro SA41 3QH Clunfelin, 64 Maes yr Yrfa, Crymych, Sir Benfro SA41 3RD
01239 831 754
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Lilly Phillips
Clunfelin, 64 Maes yr Yrfa, Crymych, Sir Benfro SA41 3RD
01239 831 412
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730