Cangen Merched y Wawr Tegryn
Croeso i gangen Merched y Wawr Tegryn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Brenda Lewis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Tegryn yn ymweld ar Egin

Bu aelodau Cangen Tegryn yn yr Egin yng Nghaerfyrddin ar wibdaith a cafwyd ddiwrnod bendigedig. Lisa Marged yr actores medrus fu’n tywys y gangen o gwmpas yr Egin a fe ddisgrifiwyd yn drylwyr ac eglur yr holl sydd yn mynd ymlaen yno. Cafwyd llun yn set rhaglen Jonathan ac hefyd gyda’r dyn ei hun. Cafwyd dished ar ddiwedd y prynhawn wedi ei weini gan Gwen Vaughan. Roedd yn ddiwrnod gwerth chweil, a phawb wedi joio mas draw!

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Man cyfarfod : Yn y Ganolfan SA35 0BJ– Nos Iau Cyntaf y mis am 7.00 y.h.

Rhaglen 2019-2020

2019
Awst 3ain - Gwyl Fwyd Crymych
Medi 5ed – Canon Eileen Davies, Llanllwni - O'r fferm i'r Pulpud
Hydref 1af – Gwibdaith i'r Egin, Caerfyrddin 2 y.p.
Tachwedd 7fed– Mandy Phillips - Arddangosfa Coginio Pwdinau Nadolig
Tachwedd 25 a 26 - Ffair Aeaf
Rhagfyr 5ed – Cinio Nadolig 7y.h. Salutation, Felindre Farchog

2020
Ionawr 9fed – Moes a phryn - codi arian i'r gangen
Chwefror 6ed –Hazel Thomas - Gweddnewidiad - Clwb Gwawr Hermon yn ymuno
Chwefror 10fed - Cyfarfod Rhanbarthol - Beca Festri Nebo am 7.30
Mawrth 5ed – Cawl yng Nghaffi Beca. Adloniant Sarra Peregrine
Mawrth 11eg - Gwahoddiad gan Glwb Gwawr Hermon i gael Cawl Yng Nghanolfan Hermon a gem i ddilyn
Ebrill 2ail – Hedd Ladd Lewis 6y.h. Hanes ac ymweld a Capel Colman
Ebrill 15fed – Cyfarfod Rhanbarthol - Dinas - Festri Tabor am 7.30.
Mai 7fed– Cyfarfod Blynyddol Paratoi rhaglen newydd
Mehefin 13eg - Taith Blynyddol - Yr Ysgwrn - Cartref Hedd Wyn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Winnie James
Gwêl y Frenni, Crymych, Sir Benfro SA41 3QH Clunfelin, 64 Maes yr Yrfa, Crymych, Sir Benfro SA41 3RD
01239 831 754
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Lilly Phillips
Clunfelin, 64 Maes yr Yrfa, Crymych, Sir Benfro SA41 3RD
01239 831 412
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730