Cangen Merched y Wawr Tonysguboriau
Croeso i gangen Merched y Wawr Tonysguboriau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eluned Davies-Scott

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Swper Dathlu’r Aur Cangen Tonysguboriau

Dyma ddau lun o aelodau cangen Tonysguboriau yn cael swper dathlu’r aur. Merle a Brenda sy’n torri’r gacen – nhw oedd y rhai cyntaf i sefydlu’r gangen.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tonysguboriau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Tonysguboriau
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Y Pafiliwn, Tonysguboriau
7.30 3ydd Nos Fercher y mis

RHAGLEN MYW 2017-2018
CANGEN TONYSGUBORIAU
Medi 20fed Ymaelodi yna ’Cwis, cacen a cwpanaid’
Hydref 18fed ‘O ail iaith i farddoniaeth’ gyda Clare Potter
Tachwedd 15fed ‘Cenhadon o Gymru a Madagascar’ Elenid Jones
Rhagfyr 13eg Crefftwaith cardiau gyda Glenys Unett
Ionawr 17eg Atgofion Cyril Jones am ’Fenywod ei Fachendod’ Chwefror 21ain ‘Byd yr adar bach’ - Daniel Jenkins Jones o RSPB Mawrth 21ain Cinio i ddathlu gŵyl ein Nawddsant
Ebrill 18fed Noson gyda Eluned Winney o ‘Sewabaloo’
Mehefin 20fed Coffi a thro o amgylch Plasdy Llancaiach Fawr

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eluned Davies-Scott
1 The Chestnut, Meisgyn, Pontyclun, Rhondda-Cynon-Taf CF72 8PE
01443 223 828
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249