Cangen Merched y Wawr Tonysguboriau
Croeso i gangen Merched y Wawr Tonysguboriau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eluned Davies-Scott

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson yng Nghwmni Helen Prosser a’r Parchedig Rosa Hunt

‘Shw’mae’ neu ‘Sumae’? – Dyna oedd y cwestiwn ofynnodd Helen Prosser i Gangen Tonysuboriau. Gan fod ‘gogs’ a ‘hwntws’ yn ein plith roedd y ddau yn yr ymatebion gafodd! Cawsom  …Darllen mwy  »

Swper Dathlu’r Aur Cangen Tonysguboriau

Dyma ddau lun o aelodau cangen Tonysguboriau yn cael swper dathlu’r aur. Merle a Brenda sy’n torri’r gacen – nhw oedd y rhai cyntaf i sefydlu’r gangen.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tonysguboriau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Tonysguboriau
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Y Pafiliwn, Tonysguboriau
7.30 3ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 19eg - 'O na fyddai'n Haf o hyd' - Pawb i ddod a llun sy'n cyfleu'r haf iddynt
Hydref 17eg - 'Shwmae' Noson o hwyl gyda Helen Prosser
Tachwedd 21ain - Cinio Diolchgarwch
Rhagfyr 2il - Gwasanaeth Nadolig y Rhanbarth yng Nghapel y Tabernacl Efail Isaf
Rhagfyr 12fed - 'Beth sydd mewn enw?' gyda Dr Awen Iorweth

2019
Ionawr 16eg - Sian Harris yn siarad am ei gwaith fel Ffisiotherapydd
Chwefror 20fed - 'Dwr; y Dyfodol' gyda Gwion Kennard
Mawrth 20fed - Cinio i ddathlu Gŵyl ein Nawddsant
Ebrill 10fed - 'Blwyddyn ym Mhatagonia' gan Gwenno Rees
Mai 15ed - 'Lleisiau o lawr y Ffatri' gyda Catrin Stevens
Mehefin 19eg - 'Bywyd gyda Dementia' gan Beti George
Gorffennaf 17eg - Adlewyrchu'r flwyddyn dros baned yn Cwrt Insole

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eluned Davies-Scott
1 The Chestnut, Meisgyn, Pontyclun, Rhondda-Cynon-Taf CF72 8PE
01443 223 828
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249