Cangen Merched y Wawr Tonysguboriau
Croeso i gangen Merched y Wawr Tonysguboriau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Eluned Davies-Scott

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Swper Dathlu’r Aur Cangen Tonysguboriau

Dyma ddau lun o aelodau cangen Tonysguboriau yn cael swper dathlu’r aur. Merle a Brenda sy’n torri’r gacen – nhw oedd y rhai cyntaf i sefydlu’r gangen.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tonysguboriau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Tonysguboriau
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Y Pafiliwn, Tonysguboriau
7.30 3ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 19eg - 'O na fyddai'n Haf o hyd' - Pawb i ddod a llun sy'n cyfleu'r haf iddynt
Hydref 17eg - 'Shwmae' Noson o hwyl gyda Helen Prosser
Tachwedd 21ain - Cinio Diolchgarwch
Rhagfyr 2il - Gwasanaeth Nadolig y Rhanbarth yng Nghapel y Tabernacl Efail Isaf
Rhagfyr 12fed - 'Beth sydd mewn enw?' gyda Dr Awen Iorweth

2019
Ionawr 16eg - Sian Harris yn siarad am ei gwaith fel Ffisiotherapydd
Chwefror 20fed - 'Dwr; y Dyfodol' gyda Gwion Kennard
Mawrth 20fed - Cinio i ddathlu Gŵyl ein Nawddsant
Ebrill 10fed - 'Blwyddyn ym Mhatagonia' gan Gwenno Rees
Mai 15ed - 'Lleisiau o lawr y Ffatri' gyda Catrin Stevens
Mehefin 19eg - 'Bywyd gyda Dementia' gan Beti George
Gorffennaf 17eg - Adlewyrchu'r flwyddyn dros baned yn Cwrt Insole

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eluned Davies-Scott
1 The Chestnut, Meisgyn, Pontyclun, Rhondda-Cynon-Taf CF72 8PE
01443 223 828
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249