Cangen Merched y Wawr Trawsfynydd
Croeso i gangen Merched y Wawr Trawsfynydd. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Sharon Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Trawsfynydd
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: YMCA
7.30 3ydd Nos Iau y mis

2018
Medi 20fed - Noson Hwyliog yng nghwmni Alwyn Sion
Hydref 18fed - Gosod Blodau gyda Gwenda Griffiths
Tachwedd 15fed - Crefftau yn yr Ysgwrn
Rhagfyr 3ydd - Gwasanaeth Merched y Wawr y Sir

2019
Ionawr 17eg - Dathlu'r Hen Galan
Chwefror 21ain - Dominos
Mawrth 21ain - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Geraint a Nerys Bronaber
Ebrill 18fed - Gwaith Llaw gyda Nia Davies
Mai 16eg - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 20fed - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sharon Jones
Bro Dawel, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 SP
01766 540 428
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883