Cangen Merched y Wawr Treboeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Treboeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elizabeth Morgan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Treboeth
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Neuadd Gymunedol Treboeth
7.00 o'r gloch 2ail Nos Wener y mis

2018
Medi 14eg: Teyrnged i Miriam Evans

Hydref 12ed: Cartref Clare Potter - nwyddau Cymreig

* Tachwedd 16eg: Eleri Griffiths. Swyddog Cyfathrebu S4C

Rhagfyr 18ed: Cinio Nadolig

Dyddiad y Cwis Hwyl Cenedlaethol
Nos Wener Tachwedd 9fed

2019
Ionawr 11eg: Dathlu’r Aur 2020
Menna Lewis Swyddog Datblygu

Chwefror 8ed: Ambiwlans Awyr Cymru. Steffan Anderson Thomas

Mawrth 8ed: Dathlu Gŵyl Ddewi

Ebrill 12ed: Cyfarfod Blynyddol

Mai 10ed: Davida Lewis

Mehefin 14eg: Ymweliad â ‘Plas Llanelly’

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
:
Elizabeth Morgan
3 Central Buildings, Heol Cwm Lefel, Brynhyfryd, Abertawe SA5 9DZ
01792 652 528
Officer Photo
Llywydd:
Nest Davies
Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mererid Morgan
Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
01792 895 172
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249