Cangen Merched y Wawr Treboeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Treboeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Elizabeth Morgan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Treboeth
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Neuadd Gymunedol Treboeth
7.00 o'r gloch 2ail Nos Wener y mis

Merched y Wawr Cangen Treboeth
Rhagled Tymor 2017-18
Medi 15fed - Ymaelodi. Hanes cofnodion cynnar y gangen
Hydref 13eg - Grace Birt. Gwaith i'r Arddangosfeydd
Tachwedd 17eg - Eifion Davies, Arlunio
Rhagfyr - Cinio Nadolig
Ionawr 12fed - Casgliadau
Chwefror 9fed - John Walters
Mawrth - Dathlu Gwyl Dewi
Ebrill 13eg - Eleri Griffiths, Menter Iaith Abertawe
Mai 11eg - Siân James
Mehefin 8fed - Cyfarfod Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
:
Elizabeth Morgan
3 Central Buildings, Heol Cwm Lefel, Brynhyfryd, Abertawe SA5 9DZ
01792 652 528
Officer Photo
Llywydd:
Nest Davies
Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mererid Morgan
Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
01792 895 172
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249