Cangen Merched y Wawr Trefdraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Trefdraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhiannon Wiliams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Trefdraeth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwyl Dewi yn Abergwaun

Ar ddydd Sadwrn, Chwefror 28 treuliodd aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas brynhawn yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun. Bu’ n brynhawn diddorol i’r aelodau ac  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr Trefdraeth yn cloi gweithgareddau’r tymor

Merched y Wawr Trefdraeth yn cloi gweithgareddau’r tymor yn ymweld â’r “Cartws” a’r Abaty yn Llandudoch. Wedi cael ein tywys gan Nia Siggins o’r Cartws. Cafwyd pryd o fwyd yno  …Darllen mwy  »
Man cyfarfod : Festri Capel Bethlehem, Trefdraeth – 7.30.y.h.
Rhaglen
2018
Medi 11eg - Taith gerdded - Swper yn y Salutaion
Hydref 2fed – Oethau Olyf Gwahodd Cangen Llandudoch
Tachwedd 6ed - Ymweld a Gwydr Derw, Pant-y-deri
Rhagfyr 4ydd - Llinos Ladd Gwneud torch Nadolig
Rhagfyr 12ed – Dathlu’r Nadolig yng nghwmni’r Clwb Cinio yn Maenordy Llwyngwair.

2019
Ionawr 8fed – Noson Gymdeithasol
Chwefror 5ed - Grug Fussell Clefyd y galon
Mawrth 1af – Dydd Gŵyl Dewi – ymuno â’r Clwb Cinio yn Maenordy Llwyngwair. Corlan yn diddanu
Ebrill 2ail - Cyfarfod Blynyddol
Mai – Taith ddirgel.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhiannon Williams
Cysgod y Garn, Ffordd Bedd Morus, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 OQY
01239 820 792
Officer Photo
Llywydd:
Ann Howells
Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
01239 831 551
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Siriol Davies
Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
01994 419 268
Officer Photo
Trysorydd:
Susan Carey
Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
01239 820 822
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Angharad Gwilliam
E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
07796 265 103
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Lowri Steffan
E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
07977 408 730