Cangen Merched y Wawr Trefdraeth
Croeso i gangen Merched y Wawr Trefdraeth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhiannon Wiliams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Trefdraeth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwyl Dewi yn Abergwaun

Ar ddydd Sadwrn, Chwefror 28 treuliodd aelodau o ganghennau Trefdraeth a Dinas brynhawn yn sgwrsio efo dosbarth y dysgwyr yn Ysgol Bro Gwaun. Bu’ n brynhawn diddorol i’r aelodau ac  …Darllen mwy  »

Merched y Wawr Trefdraeth yn cloi gweithgareddau’r tymor

Merched y Wawr Trefdraeth yn cloi gweithgareddau’r tymor yn ymweld â’r “Cartws” a’r Abaty yn Llandudoch. Wedi cael ein tywys gan Nia Siggins o’r Cartws. Cafwyd pryd o fwyd yno  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Man cyfarfod : Festri Capel Bethlehem, Trefdraeth – 7.30.y.h.
  Rhaglen
  2018
  Medi 11eg - Taith gerdded - Swper yn y Salutaion
  Hydref 2fed – Oethau Olyf Gwahodd Cangen Llandudoch
  Tachwedd 6ed - Ymweld a Gwydr Derw, Pant-y-deri
  Rhagfyr 4ydd - Llinos Ladd Gwneud torch Nadolig
  Rhagfyr 12ed – Dathlu’r Nadolig yng nghwmni’r Clwb Cinio yn Maenordy Llwyngwair.

  2019
  Ionawr 8fed – Noson Gymdeithasol
  Chwefror 5ed - Grug Fussell Clefyd y galon
  Mawrth 1af – Dydd Gŵyl Dewi – ymuno â’r Clwb Cinio yn Maenordy Llwyngwair. Corlan yn diddanu
  Ebrill 2ail - Cyfarfod Blynyddol
  Mai – Taith ddirgel.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhiannon Williams
  Cysgod y Garn, Ffordd Bedd Morus, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 OQY
  01239 820 792
  Officer Photo
  Llywydd:
  Ann Howells
  Waun Fach, Hermon, Glog, Sir Benfro SA36 ODT
  01239 831 551
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Siriol Davies
  Fferm y Capel, Mynachlogddu, Clunderwen, Sir Benfro SA66 7RU
  01994 419 268
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Susan Carey
  Waunwhiod, Trefdraeth, Sir Benfro SA42 0QG
  01239 820 822
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E- bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Angharad Gwilliam
  E-bost: angharadclybiaugwawr@btinternet.com
  07796 265 103
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Lowri Steffan
  E-bost: lowri@clybiaugwawr.cymru
  07977 408 730