Cangen Merched y Wawr Trefor
Croeso i gangen Merched y Wawr Trefor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Llinos Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Sesiwn Sgwrsio yn Nhrefor

Bob mis yn Eglwys Maesyneuadd, Trefor mae yna Sesiwn Sgwrsio yn cael ei gynnal. Pwrpas y sesiwn yw helpu dysgwyr yn Nhrefor a’r cyffiniau i ddefnyddio a chael cyfle i  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Trefor yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Trefor gyda yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Dathliadau Gwyl Dewi yn Nhrefor

Dyma lun o ddathliadau Gwyl Dewi yn Trefor.
Cangen Trefor
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Canolfan Trefor
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

2019
Medi 10 - Gwibdaith Dyffryn Nantlle
Hydref 1 - Y dyn Mêl - Wes Evans
Tachwedd 12 - Coron Eisteddfod Sir Conwy 2019 - Angela Evans a Guto Dafydd
Rhagfyr 3 - Swper Nadolig

2020
Chwefror 4 - Angharad Price Trysorau Cudd Caernarfon
Mawrth 3 - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni'r Archdderwydd
Ebrill 7 - Glasu - sgwrs gan y cwmni hufen iâ
Mai 5 - Ymweliad a'r sinema eu theatr
Mehefin 6 - Trip - Yr Ysgwrn a swper

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Llinos Roberts
01286 660 118
Officer Photo
Llywydd:
Gwladys Thomas
Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
01758 730 670
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meryl Davies
Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
01758 770 691
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth Griffiths
Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
01766 810 610
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883