Cangen Merched y Wawr Trefor
Croeso i gangen Merched y Wawr Trefor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Llinos Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Sesiwn Sgwrsio yn Nhrefor

Bob mis yn Eglwys Maesyneuadd, Trefor mae yna Sesiwn Sgwrsio yn cael ei gynnal. Pwrpas y sesiwn yw helpu dysgwyr yn Nhrefor a’r cyffiniau i ddefnyddio a chael cyfle i gymdeithasu yn Gymraeg gyda dysgwyr eraill a phobl leol.  Mae’r sesiynau yn rhai hwyliog dros baned ac yn boblogaidd iawn!

Syniad un o’r aelodau yn Maesyneuadd ydi’r sesiynau hyn, aelod sydd ei hun wedi dysgu’r Gymraeg ac wedi toddi i mewn i fywyd y pentref, y capel a Merched y Wawr.  

Mae nifer o wirfoddolwyr yn mynychu’r sesiynau bob mis i sgwrsio gyda’r dysgwyr – yn eu mysg mae saith o aelodau Merched y Wawr, Cangen Trefor.  Mae rhai o’r dysgwyr wedi dechrau dod i gyfarfodydd Merched y Wawr hefyd.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Trefor
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Canolfan Trefor
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Llinos Roberts
Y Gorlan, Trefor, Caernarfon, Gwynedd LL54 5HH
01286 660 118
Officer Photo
Llywydd:
Gwladys Thomas
Carrog, Llangwnadl, Pwllheli, Gwynedd LL53 8NL
01758 730 670
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Meryl Davies
Nyffryn, Dinas, Pwllheli, Gwynedd LL53 8ST
01758 770 691
Officer Photo
Trysorydd:
Gwyneth Griffiths
Dolydd, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NX
01766 810 610
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883