Cangen Merched y Wawr Trefor
Croeso i gangen Merched y Wawr Trefor. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Llinos Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Sesiwn Sgwrsio yn Nhrefor

Bob mis yn Eglwys Maesyneuadd, Trefor mae yna Sesiwn Sgwrsio yn cael ei gynnal. Pwrpas y sesiwn yw helpu dysgwyr yn Nhrefor a’r cyffiniau i ddefnyddio a chael cyfle i gymdeithasu yn Gymraeg gyda dysgwyr eraill a phobl leol.  Mae’r sesiynau yn rhai hwyliog dros baned ac yn boblogaidd iawn!

Syniad un o’r aelodau yn Maesyneuadd ydi’r sesiynau hyn, aelod sydd ei hun wedi dysgu’r Gymraeg ac wedi toddi i mewn i fywyd y pentref, y capel a Merched y Wawr.  

Mae nifer o wirfoddolwyr yn mynychu’r sesiynau bob mis i sgwrsio gyda’r dysgwyr – yn eu mysg mae saith o aelodau Merched y Wawr, Cangen Trefor.  Mae rhai o’r dysgwyr wedi dechrau dod i gyfarfodydd Merched y Wawr hefyd.

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Trefor
Rhanbarth Dwyfor
Man Cyfarfod: Canolfan Trefor
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

2018
Medi 11eg – Gwibdaith ‘Plas Glyn y Weddw’
Hydref 2il – Ffrindiau Dementia
Tachwedd 6ed – Addurniadau Nadolig gyda June Baglin
Rhagfyr – Swper Nadolig

2019
Chwefror 5ed – Gwlad yr Ia gydag Emlun Cukken
Mawrth 5ed - Gŵyl Ddewi Bwffe : Cap Gwlân a’r Oriau Man
Ebrill 2il - I'w drefnu
Mai 7fed – Ymweld a’r Ardd Fadarch yn Nantmor
Mehefin 8fed – Taith : Bud Mary Jones, Y Bala

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Llinos Roberts
Y Gorlan, Trefor, Caernarfon, Gwynedd LL54 5HH
01286 660 118
Officer Photo
Llywydd:
Elizabeth Williams
Y Felin, Llwyndyrus, Pwllheli, Gwynedd LL53 6NG
01758 750 280
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Morris
Rhydolion, Llangian, Pwllheli, Gwynedd LL53 7LR
01758 712 342
Officer Photo
Trysorydd:
Christine Jones
Cwmwd, Erwenni, Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RH
01758 614 180
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883