Cangen Merched y Wawr Treforys
Croeso i gangen Merched y Wawr Treforys. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Linda Gimblett

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Treforys
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Neuadd y Gymuned, Capel Tabernacl Cwmrhydyceirw
7.00 o'r gloch 2ail Nos Wener y mis

Merched y Wawr – Cangen Treforys
Rhaglen 2017/18

Cynhelir ein cyfarfodydd ar yr ail nos Wener yn y mis yn Neuadd y Gymuned Tabernacl CRC am 7:00yh

Medi 15: 'Castell Cyfarthfa i Gastell Coch' dilyn llwybyr y glo (gyda chymorth y Loteri Fawr - Arian i Bawb). Rhodd: Pam, Malvina a Margaret Pugh

Hydref 13: Ymaelodi, cymdeithasu a chyflwyno Rhaglen 2017-2018. Te/Rhodd: Marilyn a Teifi

Tachwedd 10: Cwis Hwyl Cenedlaethol yn y New Lodge, Gorseinon o 7.00-9.00 o.g. ynghyd â Bwffe.

Rhagfyr: Cinio Nadolig y gangen.
Rhodd: Aldyth a Sarah

2018:
Ionawr 12: 'Madagascar' - Hanes ymweliad y Prifardd Robat Powell â'r wlad. Te/Rhodd: Eira, Mair a Margaret Tregelles

Chwefror 9: 'Tu ôl i'r Camera' - cyflwyniad gan Betsan Evans, Pontarddulais. Te/Rhodd: Linda, Valmai a Hilary

Mawrth: 'Cinio Gwyl Dewi' yng nghwmni Cangen Treboeth

Ebrill 13: Cyfarfod Blynyddol y Gangen. Te/Rhodd: Enyd, Mair ac Eleanor

Mai 11: 'Cadeiriau' gyda Hannah Roberts, Caerdydd. Te/Rhodd: Sheila, Eirlys a Hilary

Mehefin 8: 'Hetiau' yng nghwmni Angela Skym Te/Rhodd: Glenda, Glenys a Iona

Noswaith Ychwanegol - Tachwedd 14: Cyflwyniad o'r sioe KATE yng nghwmni'r actores Carys Gwilym. Hanes taith bywyd yr awdures Kate Roberts - Capel y Nant Clydach am 7 o'r gloch - tocynnau £5.00Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
:
Linda Gimblett
Bryntawe, 38 Plas Cadwgan Rd., Ynystawe,Pontardawe SA6 5AG
01792 535 212
Officer Photo
Llywydd:
Jean Bowen
Hilldene, Heol y Graig, Trebannws, Abertawe SA8 4BA
01792 865 421
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catrin Stevens
10 Bwrw Road, Casllwchwr, Abertawe SA4 6TX
01792 893 410
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249