Cangen Merched y Wawr Treforys
Croeso i gangen Merched y Wawr Treforys. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Linda Gimblett

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Treforys
Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
Man Cyfarfod: Neuadd y Gymuned, Capel Tabernacl Cwmrhydyceirw
7.00 o'r gloch 2ail Nos Wener y mis

2018
Medi 14eg - Ymaelodi a chymdeithasu
Te/rhodd: Sheila, Eirlys G, Hilary P a Marion M

Hydref 5ed - Gwibdaith - Ymweld â Chastell Aberteifi a chinio nos yn nhafarn Ffostrasol.
Rhodd: Enyd, Mair E ac Eleanor

Tachwedd 9fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol, New Lodge, Gorseinon
7.00 - 9.00 ynghyd â bwffe.

Tachwedd 30ain - Cinio Nadolig y gangen
Rhodd: Glenda, Glenys ac Iona

2019
Ionawr 11eg - Noson yng nghwmni Alun Wyn Bevan
Te/Rhodd: Eira, Margaret a Mair T

Chwefror 8fed - Noson yng nghwmni Brian Jones, Baglan
Te/ Rhodd: Pam, Malvina, Marilyn a Teifi

Mawrth 8fed - Cinio Gŵyl Dewi ynghyd â changen Treboeth yng Ngwesty’r Ddraig Abertawe. Siaradwraig Mrs. Kathryn Davies, Ysgol Gyfun Gŵyr.

Ebrill 12fed - Cyfarfod Blynyddol y gangen
Te/ Rhodd: Aldyth, Sarah a Mair Roberts

Mai 10fed - Noson gerddorol yng nghwmni disgyblion Ysgol Gymraeg Lônlas sy’n dathlu 70 mlynedd eleni ers agoriad yr ysgol.
Aldyth yn cyflwyno rhodd o’r gangen i’r ysgol

Mehefin 14eg - Gareth Richards yn rhoi cip olwg ar ‘Y Byd Argraffu’
Te/Rhodd: Linda, Valmai a Liz
Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Linda Gimblett
Bryntawe, 38 Plas Cadwgan Rd., Ynystawe,Pontardawe SA6 5AG
01792 535 212
Officer Photo
Llywydd:
Aldyth Williams
Officer Photo
Llywydd:
Nest Davies
Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
01792 862 901
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mererid Morgan
Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
01792 895 172
Officer Photo
Trysorydd:
Jaci Gruffudd
41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
01792 205 807
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Menna Lewis
E-bost: menna@merchedywawr.cymru
07792 823 837
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jên Dafis
jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249