Cangen Merched y Wawr Tregaron
Croeso i gangen Merched y Wawr Tregaron. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Manon Wyn James ac Anne Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Yoga gyda Sue Jones Davies

Noson ymlaciol yn Nhregaron lle bu Sue Jones Davies yn gwneud yoga gyda’r aelodau. Pawb wedi mwynhau a wedi cael noson dda o gwsg yn dilyn y sesiwn!  

Cangen Tregaron yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Bu aelodau cangen Tregaron yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng nghwmni cangen Bronant a’r cylch a grŵp y dysgwyr.

Beiciau Gwaed Cymru yn Ymweld â Changen Tregaron

Noson ddiddorol iawn yng nghwmni Graham Jones, Beiciau Gwaed Cymru. Agoriad llygaid i’r gwaith holl bwysig mae’r elusen yma yn ei wneud. Diolch i Graham a’r criw. Ambell i aelod,  …Darllen mwy  »

Cinio Blynyddol Cangen Tregaron

Bu noson hwyliog yng Nghinio Blynyddol Cangen Tregaron yn ‘Sgubor Teile nos Sadwrn. Diolch yn fawr i Elin Jones, Llywydd y Cynulliad am fod yn wraig wadd ac i ‘Sgubor  …Darllen mwy  »

Coginio Nadolig

Bu aelodau Cangen Tregaron yn mwynhau coginio Nadolig gyda Eleri Hughes a Helen McNulty nos Fercher y 5ed o Ragfyr. Bwyd bendigedig, tips da ar gyfer paratoi bwyd ar gyfer  …Darllen mwy  »

Gwers Iwcalili

Noson o adloniant, hwyl a sbri yng nghwmni Y Pictons, Ysgol Henry Richard. Pawb wedi mwynhau dysgu chwarae yr iwcalili. Diolch i Iwan ac Enfys a’r disgyblion!  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tregaron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tregaron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Noson yng nghwmni Angela Skym

Ar nos Fercher, 4 Mai estynnwyd croeso cynnes i’r Neuadd Goffa gan Ann Morgan y Llywydd.  Roedd hwn yn gyfarfod olaf o dan ei llywyddiaeth, a diolchodd i bawb am  …Darllen mwy  »

Cangen Tregaron yn dathlu Dydd Gŵyl Ddewi

Ar nos Fercher 2 Mawrth roedd awyrgylch hyfryd yn y Neuadd Goffa i ddathlu Gŵyl Ddewi, a chroesawyd yr aelodau gan Ann Morgan y Llywydd.  Cofiwyd am bawb oedd yn  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

 • Cangen Tregaron
  Man cyfarfod : Neuadd Goffa Tregaron – 7.30 y.h.

  Rhaglen 2018-19

  2018
  Hydref 3 – Noson agoriadol yng nghwmni Merched Soar - Gwahoddedigion - Cangen Ffair Rhos
  Tachwedd 1 – Gwasanaeth Diolchgarwch - Bryntirion am 1.30 y.p
  Tachwedd 7 - Noson yng nghwmni Y Pictons, Ysgol Hendry Richards
  Rhagfyr 5 – Cinio Nadolig gyda Eleri Hughes a Helen Mc Nulty


  2019
  Ionawr 12 - Cinio blynyddol yn 'Sgubor Teile am 6pm
  Chwefror 6 – Beiciau Gwaed Cymru - Mr Graham Jones
  Mawrth 2 (nos Iau) – Cawl Gŵyl Ddewi yn y Neuadd yng nghwmni Mr a Mrs Wynne Melville Jones
  Ebrill 3 – Noson o Yoga gyda Gwenlli
  Mai 1 – Noson gyda Lan Lloft a Duet
  Mai 10 – Taith Gerdded.
  Mehefin 15 – Dydd Sadwrn – Trip Blynyddol.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennyddion:
  Elizabeth Jones a Fflur Lawlor
  Maesycoed, Tregaron, Ceredigion SY25 6NF / Manteg, Pentre, Tregaron, Ceredigion SY25 6ND
  01974 298 316
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285