Cangen Merched y Wawr Tregaron
Croeso i gangen Merched y Wawr Tregaron. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Morgan a Mared Rand Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Ddirgel Cangen Tregaron

Bu aelodau Cangen Tregaron ar daith ddirgel i baentio gwaith serameg yn ‘Blue Island Ceramics’ yna swper hyfryd yng Ngwesty yr Hafod. Diwrnod llawn hwyl, sbort a chwerthin gyda cwmni  …Darllen mwy  »

Yoga gyda Sue Jones Davies

Noson ymlaciol yn Nhregaron lle bu Sue Jones Davies yn gwneud yoga gyda’r aelodau. Pawb wedi mwynhau a wedi cael noson dda o gwsg yn dilyn y sesiwn!  

Cangen Tregaron yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Bu aelodau cangen Tregaron yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng nghwmni cangen Bronant a’r cylch a grŵp y dysgwyr.

Beiciau Gwaed Cymru yn Ymweld â Changen Tregaron

Noson ddiddorol iawn yng nghwmni Graham Jones, Beiciau Gwaed Cymru. Agoriad llygaid i’r gwaith holl bwysig mae’r elusen yma yn ei wneud. Diolch i Graham a’r criw. Ambell i aelod,  …Darllen mwy  »

Cinio Blynyddol Cangen Tregaron

Bu noson hwyliog yng Nghinio Blynyddol Cangen Tregaron yn ‘Sgubor Teile nos Sadwrn. Diolch yn fawr i Elin Jones, Llywydd y Cynulliad am fod yn wraig wadd ac i ‘Sgubor  …Darllen mwy  »

Coginio Nadolig

Bu aelodau Cangen Tregaron yn mwynhau coginio Nadolig gyda Eleri Hughes a Helen McNulty nos Fercher y 5ed o Ragfyr. Bwyd bendigedig, tips da ar gyfer paratoi bwyd ar gyfer  …Darllen mwy  »

Gwers Iwcalili

Noson o adloniant, hwyl a sbri yng nghwmni Y Pictons, Ysgol Henry Richard. Pawb wedi mwynhau dysgu chwarae yr iwcalili. Diolch i Iwan ac Enfys a’r disgyblion!  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tregaron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tregaron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Noson yng nghwmni Angela Skym

Ar nos Fercher, 4 Mai estynnwyd croeso cynnes i’r Neuadd Goffa gan Ann Morgan y Llywydd.  Roedd hwn yn gyfarfod olaf o dan ei llywyddiaeth, a diolchodd i bawb am  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

 • Cangen Tregaron
  Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Neuadd Goffa Tregaron
  7.30

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Morgan
  Hafod Wen, Tregaron, Ceredigion SY25 6RA
  01974 299 367
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mared Rand Jones
  Y Gelli, Pentre Isa, Tregaron, Ceredigion SY25 6ND
  01974 298 374
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285