Cangen Merched y Wawr Tregaron
Croeso i gangen Merched y Wawr Tregaron. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Morgan a Mared Rand Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Taith Ddirgel Cangen Tregaron

Bu aelodau Cangen Tregaron ar daith ddirgel i baentio gwaith serameg yn ‘Blue Island Ceramics’ yna swper hyfryd yng Ngwesty yr Hafod. Diwrnod llawn hwyl, sbort a chwerthin gyda cwmni  …Darllen mwy  »

Yoga gyda Sue Jones Davies

Noson ymlaciol yn Nhregaron lle bu Sue Jones Davies yn gwneud yoga gyda’r aelodau. Pawb wedi mwynhau a wedi cael noson dda o gwsg yn dilyn y sesiwn!  

Cangen Tregaron yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Bu aelodau cangen Tregaron yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng nghwmni cangen Bronant a’r cylch a grŵp y dysgwyr.

Beiciau Gwaed Cymru yn Ymweld â Changen Tregaron

Noson ddiddorol iawn yng nghwmni Graham Jones, Beiciau Gwaed Cymru. Agoriad llygaid i’r gwaith holl bwysig mae’r elusen yma yn ei wneud. Diolch i Graham a’r criw. Ambell i aelod,  …Darllen mwy  »

Cinio Blynyddol Cangen Tregaron

Bu noson hwyliog yng Nghinio Blynyddol Cangen Tregaron yn ‘Sgubor Teile nos Sadwrn. Diolch yn fawr i Elin Jones, Llywydd y Cynulliad am fod yn wraig wadd ac i ‘Sgubor  …Darllen mwy  »

Coginio Nadolig

Bu aelodau Cangen Tregaron yn mwynhau coginio Nadolig gyda Eleri Hughes a Helen McNulty nos Fercher y 5ed o Ragfyr. Bwyd bendigedig, tips da ar gyfer paratoi bwyd ar gyfer  …Darllen mwy  »

Gwers Iwcalili

Noson o adloniant, hwyl a sbri yng nghwmni Y Pictons, Ysgol Henry Richard. Pawb wedi mwynhau dysgu chwarae yr iwcalili. Diolch i Iwan ac Enfys a’r disgyblion!  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tregaron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên  

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tregaron yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Noson yng nghwmni Angela Skym

Ar nos Fercher, 4 Mai estynnwyd croeso cynnes i’r Neuadd Goffa gan Ann Morgan y Llywydd.  Roedd hwn yn gyfarfod olaf o dan ei llywyddiaeth, a diolchodd i bawb am  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

 • Cangen Tregaron -Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Neuadd Goffa Tregaron 7.30

  Rhaglen 2019 - 2020

  2019
  Hydref 2ail - Noson agoriadol yng nghwmni Cor Cadri-gan
  Hydref 31ain - Gwasanaeth Diolchgarwch - Bryntirion 1.30 y.p.
  Tachwedd 6ed - Ymweld a'r Llyfrgell ac Archifdy yn Aberystwyth. Pryd o fwyd yn Byrgyr i ddilyn
  Rhagfyr 4ydd - Noson yng nghwmni Mrs Glenys Morgan, Trefnu blodau ar gyfer y Nadolig

  2020
  Ionawr 11eg - Cinio blynyddol yn y Ffarmers, Llangihangel y Creuddyn am 7y.h.
  Chwefror 5ed - "Gwiago'r Gwestai"
  Mawrth 4ydd - Cawl Gŵyl Ddewi yn y Neuadd yng nghwmni Mr a Mrs Wyn Melville Jones
  Ebrill 1af - Blwyddyn yn yr ardd yng Nhgwmni Mr Huw Williams
  Mai 6ed - Noson agored yng nghwmni Mrs Ela Jones, Ysbyty Ifan Meistress y Gwisgoedd Gorsedd Beirdd Cymru
  Mehefin 13eg - Trip Blynyddol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Morgan
  Hafod Wen, Tregaron, Ceredigion SY25 6RA
  01974 299 367
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mared Rand Jones
  Y Gelli, Pentre Isa, Tregaron, Ceredigion SY25 6ND
  01974 298 374
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285