Cangen Merched y Wawr Tregaron
Croeso i gangen Merched y Wawr Tregaron. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Morgan a Mared Rand Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Noson ‘Gwisgo’r Gwestai’ Cangen Tregaron

Rhai lluniau o noson “Gwisgo’r Gwestai” a gynhaliwyd yn y Gangen yn Nhregaron yn ddiweddar. Cafodd pob Stryd yn y dre £20 i wario mewn siop elusen er mwyn gwisgo un o’r aelodau ar gyfer mynd i briodas. Cafwyd llawer o sbort a sbri yn gwylio’ r merched yn modelu’r gwisgoedd yn y Sioe ffasiwn yn ein cyfarfod misol. Fel gwelwch chi roedd pawb yn edrych yn smart iawn a phob gwisg gyfan wedi costio llai nag £20!

Hazel Thomas, ein Swyddog Datblygu oedd y beirniad ac fe gafodd hi dipyn o ffwdan yn dewis y goreuon.

Roedd yna 5 categori i’w beirniadu:-
Model orau – Jan Davies
Cyflwynwraig orau – Manon James
Gwisg orau- Rhian Jones
Het orau – Anne Evans
Technegydd gorau – Fflur Lawlor.

Noson hwyliog tu hwnt a chyfle i gefnogi’r siopau elusen lleol yr un pryd.

 

 

 

 

 

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Ebrill

   • Mehefin

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Rhagfyr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Ebrill

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

 • Cangen Tregaron -Rhanbarth Ceredigion
  Man cyfarfod: Neuadd Goffa Tregaron 7.30

  Rhaglen 2019 - 2020

  2019
  Hydref 2ail - Noson agoriadol yng nghwmni Cor Cadri-gan
  Hydref 31ain - Gwasanaeth Diolchgarwch - Bryntirion 1.30 y.p.
  Tachwedd 6ed - Ymweld a'r Llyfrgell ac Archifdy yn Aberystwyth. Pryd o fwyd yn Byrgyr i ddilyn
  Rhagfyr 4ydd - Noson yng nghwmni Mrs Glenys Morgan, Trefnu blodau ar gyfer y Nadolig

  2020
  Ionawr 11eg - Cinio blynyddol yn y Ffarmers, Llangihangel y Creuddyn am 7y.h.
  Chwefror 5ed - "Gwiago'r Gwestai"
  Mawrth 4ydd - Cawl Gŵyl Ddewi yn y Neuadd yng nghwmni Mr a Mrs Wyn Melville Jones
  Ebrill 1af - Blwyddyn yn yr ardd yng Nhgwmni Mr Huw Williams
  Mai 6ed - Noson agored yng nghwmni Mrs Ela Jones, Ysbyty Ifan Meistress y Gwisgoedd Gorsedd Beirdd Cymru
  Mehefin 13eg - Trip Blynyddol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Morgan
  Hafod Wen, Tregaron, Ceredigion SY25 6RA
  01974 299 367
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mared Rand Jones
  Y Gelli, Pentre Isa, Tregaron, Ceredigion SY25 6ND
  01974 298 374
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards
  Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
  01974 251 645
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285