Cangen Merched y Wawr Tregarth
Croeso i gangen Merched y Wawr Tregarth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Anwen Griffiths a Valerie Ellis Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tregarth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

Cangen Tregarth
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Festri Seilo Shiloh
7.30 Nos Lun 1af y mis

2018
Medi 3ydd - Noson Agoriadol Brethyn Cartref a 'Fy Nhrysor'
Hydref 1af - Caneuon, Alawon Gwerin a Cherdd Dant - Gwenan Gibbard
Tachwedd 5ed - Fy hoff Rysáit
Rhagfyr 3ydd - Cinio Nadolig y Gangen

2019
Chwefror 4ydd - Gwreiddiau a Llyfrau gyda Megan Thomas
Mawrth 4ydd - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 1af - Sgwrs am Robert Jones a Agnes Hunt gan Ann Jones
Mai 13eg - Gwirfoddoli gyda Mike Griffiths
Mehefin 1af - Gwibdaith i Benlleyn (dydd Sadwrn)

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Anwen Griffiths
Cysgod y Parc, Sling, Tregarth, Bangor, Gwynedd LL57 4RH
01248 601 262
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Valerie Ellis Jones
Glan-y-Gors, Braich Talog, Tregarth, Bangor, Gwynedd LL57 4PD
01248 600 233
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883