Cangen Merched y Wawr Tregarth
Croeso i gangen Merched y Wawr Tregarth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Anwen Griffiths a Valerie Ellis Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tregarth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

Cangen Tregarth
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Festri Seilo Shiloh
7.30 Nos Lun 1af y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Anwen Griffiths
Cysgod y Parc, Sling, Tregarth, Bangor, Gwynedd LL57 4RH
01248 601 262
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Valerie Ellis Jones
Glan-y-Gors, Braich Talog, Tregarth, Bangor, Gwynedd LL57 4PD
01248 600 233
Officer Photo
Llywydd:
Mary Roberts
Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
01286 675 385
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Gruffydd
6 Ty’n Llan, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UB
01286 831 691
Officer Photo
Trysorydd:
Brenda Jones
Delfryn, Dinas, Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 7YL
01286 830 113
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 520 412