Cangen Merched y Wawr Tregarth
Croeso i gangen Merched y Wawr Tregarth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Alison Carden

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Tregarth yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau cangen Tregarth, rhanbarth Arfon, yn cefnogi Prosiect Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr yn ddiweddar drwy gasglu sbwriel o amgylch yr ardal.

Cangen Tregarth yn Casglu Sbwriel

Dyma aelodau cangen Tregarth, rhanbarth Arfon yn brysur yn casglu sbwriel i gefnogi Prosiect y Llywydd Cenedlaethol. Bwriad y Prosiect ydy casglu dros 6,000 o fagiau sbwriel ledled Cymru.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Tregarth yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Gwyl Celf a Chrefft Arfon

Cangen Tregarth
Rhanbarth Arfon
Man Cyfarfod: Festri Capel Shiloh
7.30 Nos Lun 1af y mis

Rhaglen 2019
Medi 2 - Noson Agoriadol - "O res i res"
Hydref 7 - Helpu Omwabini - Alan Pritchard
Tachwedd 4 - Dathlu'r Aur - Clwb Rygbi Bethesda
Rhagfyr 2 - Dathlu Nadolig gyda Cecile Williams

2020
Chwefror 3 - I'r Antartic gyda Paula Roberts
Mawrth 2 - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 6 - Martha Hughes Cannon - Wil Aaron
Mai 11 - Steil gyda Sonia
Mehefin 1 - Gwenoliaid - Ben Stammers
Gorffennaf 6 - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Alison Carden
21 Erw Las, Bethesda, Bangor LL57 3NN
01248 600 946
Officer Photo
Llywydd:
Gwyneth Jones
Llys Gwynt, Llanddeiniolen, Caernarfon LL55 3AG
01248 670 312
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mair Price
Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon LL55 1HA
01286 672 975
Officer Photo
Trysorydd:
Pat Jones
59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon LL55 4PR
01286 674 372
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883