Cangen Merched y Wawr Uwchaled
Croeso i gangen Merched y Wawr Uwchaled. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Maria Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Canghennau Uwchaled a Bro Tryweryn yn dathlu Gŵyl Ddewi

Nos Lun, Mawrth yr ail ymunodd cangen Uwchaled a changen Bro Tryweryn yn Neuadd Cwmtirmynach i ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Meibion Jacob.

Cangen Uwchaled yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau Merched y Wawr, Cangen Uwchaled yn casglu sbwriel o amgylch pentref Cerrigydrudion yn ddiweddar fel rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Uwchaled yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Llwyddiant i Gangen Uwchaled yn Nhwrnament Bowlio Deg y Gogledd

Cynhaliwyd Bowlio Deg y Gogledd – nos Wener Mehefin y 10fed 2016 yng Nglasfryn.  Llongyfarchiadau i Gangen Uwchaled am ddod yn ail, ac i Elwen a gafodd y wobr am y sgor  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2020

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

 • Cangen Uwchaled
  Rhanbarth Colwyn
  Man Cyfarfod: Canolfan Addysg Uwchaled
  7.30 2ail Nos Fercher y mis

  2019
  Medi 11 - Noson gyda Leah Hughes, Rhuthun - Cynllunydd mewnol
  Hydref 9 - Gwenan Roberts - Ymwybyddiaeth ofalgar - 'mindfulness'
  Tachwedd 13 - Llinos Roberts, Cefn Meiriadog yn dangos ei gwaith - addurniadau Nadolig
  Rhagfyr 11 - Swper Nadolig

  2020
  Ionawr 9 - Noriko Vernon, Llansannan - cefndir a diwylliantt Soapan
  Chwefror 12 - Manon Williams - paramedic
  Mawrth 11 - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 8 - Iwan Edwards - Ymddiriedolaeth bywyd gwyllt Gogledd Cymru
  Mai 20 - Pwyllgor Blynyddol
  Mehefin - trip i'w drefnu

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Maria Evans
  Pant Afallen, Betws Gwerfil Goch, Corwen LL21 9PG
  01490 460 360
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jen Roberts
  Trigfa, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 595
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Evans
  Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8PP
  01745 860 675
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Elinor Davies
  Penllan Smithy, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Conwy LL22 8SD
  07713 618 762
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362