Cangen Merched y Wawr Uwchaled
Croeso i gangen Merched y Wawr Uwchaled. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nan Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Uwchaled yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau Merched y Wawr, Cangen Uwchaled yn casglu sbwriel o amgylch pentref Cerrigydrudion yn ddiweddar fel rhan o brosiect y Llywydd Cenedlaethol, Meirwen Lloyd.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Cangen Merched y Wawr Uwchaled yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Llwyddiant i Gangen Uwchaled yn Nhwrnament Bowlio Deg y Gogledd

Cynhaliwyd Bowlio Deg y Gogledd – nos Wener Mehefin y 10fed 2016 yng Nglasfryn.  Llongyfarchiadau i Gangen Uwchaled am ddod yn ail, ac i Elwen a gafodd y wobr am y sgor  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

 • Cangen Uwchaled
  Rhanbarth Colwyn
  Man Cyfarfod: Canolfan Uwchaled
  7.30 2ail Nos Fercher y mis

  2018
  Medi 15fed - Trip Dirgel
  Hydref 10fed - 'Dadansoddi Lliw a Steil yng nghwmni Helen Williams
  Tachwedd 14eg - Coginio a Blasu at y Nadolig gyda Mair Roberts
  Rhagfyr 12fed - Swper Nadolig

  2019
  Ionawr 9fed - Cwis dan ofal Sian Eryddon a Menai Williams
  Chwefror 13eg - 'Y Fargen Orau o unrhyw Siop Elusen heb wario mwy na £10'
  Mawrth 13eg - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 10fed - Noson yng nghwmni Catrin Jones, Cefnhirfynydd yn son am ei gwaith
  Mai 15fed - Pwyllgor Blynyddol
  Mehefin 12fed - Trip min nos i Llaeth y Llan

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Nan Owen
  Penrhiw, Cerrig y Drudion, Corwen LL21 9SU
  01490 420 762
  Officer Photo
  Llywydd:
  Jen Roberts
  Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
  07867 528 500
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Olwen Evans
  Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
  07818 452 250
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Elinor Davies
  Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
  07713 618 762
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362