Cangen Merched y Wawr Uwchaled
Croeso i gangen Merched y Wawr Uwchaled. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nan Owen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llwyddiant i Gangen Uwchaled yn Nhwrnament Bowlio Deg y Gogledd

Cynhaliwyd Bowlio Deg y Gogledd – nos Wener Mehefin y 10fed 2016 yng Nglasfryn.  Llongyfarchiadau i Gangen Uwchaled am ddod yn ail, ac i Elwen a gafodd y wobr am y sgor uchaf.

Bowlio Deg y Gogledd 2016 - 3ydd - cangen Uwchaled Rhanbarth Colwyn

Bowlio Deg y Gogledd 2016 – 3ydd – Cangen Uwchaled Rhanbarth Colwyn

Bowlio Deg y Gogledd 2016 - sgor uchaf - 131 - Elwen Cangen Uwchaled Rhanbarth Colwyn

Bowlio Deg y Gogledd 2016 – sgor uchaf – 131 – Elwen Cangen Uwchaled Rhanbarth Colwyn

 

Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Uwchaled
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Canolfan Uwchaled
7.30 2ail Nos Fercher y mis

2018
Medi 15fed - Trip Dirgel
Hydref 10fed - 'Dadansoddi Lliw a Steil yng nghwmni Helen Williams
Tachwedd 14eg - Coginio a Blasu at y Nadolig gyda Mair Roberts
Rhagfyr 12fed - Swper Nadolig

2019
Ionawr 9fed - Cwis dan ofal Sian Eryddon a Menai Williams
Chwefror 13eg - 'Y Fargen Orau o unrhyw Siop Elusen heb wario mwy na £10'
Mawrth 13eg - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 10fed - Noson yng nghwmni Catrin Jones, Cefnhirfynydd yn son am ei gwaith
Mai 15fed - Pwyllgor Blynyddol
Mehefin 12fed - Trip min nos i Llaeth y Llan

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nan Owen
Penrhiw, Cerrig y Drudion, Corwen LL21 9SU
01490 420 762
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362