Cangen Merched y Wawr Y Bala
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Bala. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Haf Greene

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Bala yn ail gyfarfod

‘Wele’n cychwyn dair ar ddeg O Ferched y Wawr ar bnawn teg’ ( gyda Ymddiheuriadau i Ceiriog) Cynhaliwyd ein gweithgaredd MYW cyntaf ar gyfer 2020-2021 gyda thaith gerdded  hamddenol ar  …Darllen mwy  »

Cangen y Bala yng Ngahnolfan Byd Mari Jones

Rhai o aelodau Merched y Wawr Cangen y Bala gyda’u coeden yng Nghanolfan Byd Mari Jones yn Llanycil. Gwyneth Jones, Haf Greene, Gwennan Jones, Buddug Parry, Kathleen Davies, Menna Rowlands  …Darllen mwy  »

Cangen y Bala yn brysur yn y Ffair Aeaf

Cangen Y Bala Meirwen Lloyd, Llywydd Cenedlaethol. Lisa Jones. Kathleen Davies, Llywydd y Gangen. Annest Smith. Gwyneth Jones.Buddug Parry. Catrin Lewis.

Cangen y Bala yn Casglu Sbwriel

Dyma lun hyfryd o aelodau Merched y Wawr, cangen y Bala, rhanbarth Meirionnydd a fuodd yn brysur yn casglu sbwriel o amgylch Llyn Tegid yn ddiweddar fel rhan o Brosiect  …Darllen mwy  »

Cangen Y Bala yn dathlu’r Nadolig

Daeth nifer o aelodau o gangen Y Bala i fwynhau cinio Nadolig cynnar ym mwyty Gorwelion brynhawn Iau y 26ain o Dachwedd.
Cangen Y Bala
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Canolfan Bro Tegid
7.15 Nos Iau olaf y mis

2019
Medi 26 - Cyfarfod agoriadol gyda Arfon a Lleucu Williams
Hydref 24 - "Merched" Gwaith a hamdden
Tachwedd 28 - Cinio Nadolig yn "Plas yn Dre" - Gwraig wadd - Meirwen Lloyd

2020
Ionawr 30 - Crefftau gyda Mari Gwent
Chwefror 27 - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Meilir Williams
Mawrth 26 - Ffion Hughes - Cyfoeth Naturiol Cymru
Ebrill 30 - Coginio gyda Wendy Jones, Brynllech
Mai 21 - Cyfarfod Blynyddol
Mehefin 25 - Gwibdaith

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Haf Greene
Nantyr, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7RY
01678 521 512
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883