Cangen Merched y Wawr Y Bala
Medi 27
Cyfarfod Agoriadol

Hydref 26
Eluned Jones 'Tu ol i'r camera'

Tachwedd 29
Cinio nadolig

Ionawr 31
Pawb a'i farn

Chwefror 28
Dathlu Gwyl Ddewi yng nghwmni Pwyll ap Sion

Mawrth 28
Sioe Ffasiynau

Ebrill 25
Wendy Jones 'Coginio'

Mai 23 / 30
Cyfarfod Blynyddol

Mehefin 27
Gwibdaith i Pont y Twr
Avatar Haf Greene

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen y Bala yn Casglu Sbwriel

Dyma lun hyfryd o aelodau Merched y Wawr, cangen y Bala, rhanbarth Meirionnydd a fuodd yn brysur yn casglu sbwriel o amgylch Llyn Tegid yn ddiweddar fel rhan o Brosiect  …Darllen mwy  »

Cangen Y Bala yn dathlu’r Nadolig

Daeth nifer o aelodau o gangen Y Bala i fwynhau cinio Nadolig cynnar ym mwyty Gorwelion brynhawn Iau y 26ain o Dachwedd.
Cangen Y Bala
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Canolfan Bro Tegid
7.15 Nos Iau olaf y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Haf Greene
Nantyr, Ffordd Ffrydan, Y Bala, Gwynedd LL23 7RY
01678 521 512
Officer Photo
Llywydd:
Gwyneth Jones
01678 520813
Officer Photo
Trysorydd:
Lisa Jones
01678 521054
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883