Cangen Merched y Wawr Y Bannau
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Bannau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Iona Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Y Bannau yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Y Bannau
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Festri Capel y Plough Aberhonddu
7.00 3ydd Nos Iau y mis

2018
Medi 20fed - Noson agoriadol
Hydref 18fed - '3 Lle'
Tachwedd 15fed - Noson Grefft - Paratoi ar gyfer Arddangosfa Coed Nadolig yn y Gadeirlan
Rhagfyr 14eg - Dathlu'r Nadolig; parti, gemau a charolau

2019
Ionawr 18fed - Noson yng nghwmni Christine Williams yn paentio gyda gwyr ('encaustic art')
Chwefror 21ain - Noson gyda Malcolm Llewelyn
Mawrth 21ain - Noson dathlu Gŵyl Ddewi gyda'r dysgwyr
Ebrill 18fed - Cyfarfod Blynyddol a phryd ysgafn (i'w drefnu)
Mai 16eg - I'w drefnu
Mehefin 20fed - Glynnog Davies a ymweliad â'r Fenni
Gorffennaf - Pryd o fwyd (i'w drefnu)

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Iona Roberts
Gwêl y Mynydd, 13 Berllan Deg, Llanfihangel Tal y Llyn, Aberhonddu LD3 7TF
01874 658 486
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249