Cangen Merched y Wawr Y Barri
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Barri. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhoswen Deiniol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Barri
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Festri’r Tabernacl
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

Hydref 4 - Sian Fox o Foxy’s Deli
Tachwedd 7 - Rhodri Jones am 2.15
Rhagfyr 5 - Y Parch Kevin Davies am 2.15
Ionawr ? - Bore Coffi yng Nghoed y Ffald
Chwefror 6 - Dr Gethin Matthews am 2.15
Mawrth 3 - Cinio Gwyl Ddewi. Castell Gwenfo
Mawrth 13 - Huw Llywelyn Davies – Bywyd yn y Cyfryngau
Ebrill 4 - Catrin Jeffries
Mai 2 - Elenid Jones
Mehefin 6 - Cyfarfod Blynyddol a swper y gangen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhoswen Deiniol
16 Romilly Park, Y Barri, Bro Morgannwg CF62 6RP
01446 405 984
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249