Cangen Merched y Wawr Y Barri
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Barri. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Rhoswen Deiniol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Barri
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Festri’r Tabernacl
2.15yp 2il Ddydd Llun y mis (oni nodir yn wahanol)

2018
Hydref 8fed - Prynhawn yng nghwmni Yvonne Scott
Tachwedd 9fed (Nos Wener) - Cwis Cenedlaethol
Tachwedd 12fed - Gwaith Cain Japaneaidd gyda Eirlys Davies
Rhagfyr 2il (3.00yp) - Gwasanaeth Garolau
Rhagfyr 10fed - Y Parch Kevin Davies

2019
Ionawr - Bore Coffi yng Nghoed y Ffald
Chwefror 11eg - Blas ar Fwyd a Diod
Mawrth 1af (Nos Wener am 7.00yh) - Cinio Gŵyl Ddewi
Ebrill 8fed - Cyfarfod yr Aelodau
Mai 4ydd (Prynhawn Sadwrn am 2.30) - Gŵyl Wanwyn
Mai 13eg - Trip
Mehefin 10fed - Cyfarfod Blynyddol a Swper y Gangen

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Rhoswen Deiniol
16 Romilly Park, Y Barri, Bro Morgannwg CF62 6RP
01446 405 984
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249