Cangen Merched y Wawr Y Bontfaen
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Bontfaen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Criw Trafod Llyfrau Y Bont-Faen

Dyma rai o aelodau Criw Trafod Llyfrau Cangen y Bont-Faen sy’n cwrdd ar y trydydd bore Llun bob mis yng ngwesty’r Bear.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Dyma luniau o Grwp Trafod llyfrau Y Bont-Faen yn derbyn ein bagiau newydd, lliwgar trwy law Cath Thomas. Rydym yn cyfarfod unwaith y mis yng Ngwesty’r Bear Y Bont-Faen i  …Darllen mwy  »

Cyfarfod cyntaf Cangen Y Bontfaen

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf cangen Y Bontfaen ar Nos Lun, Medi 14eg. Er bod rhai aelodau yn dal i fwynhau eu gwyliau, cafwyd noswaith ddiddorol dros ben. Thema’r noson oedd “Trysor”.  …Darllen mwy  »
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Awst

 • Cangen Y Bontfaen
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Neuadd Lai Y Bontfaen
  7.30 2ail Nos Lun y mis

  2018
  Medi 10fed - Edrych yn ôl, edrych ymlaen. Paratoi ar gyfer y tymor newydd
  Hydref 15ed - 'Ffeindio fy ffordd adref / The Tides Between' gyda Elizabeth Jane Corbett
  Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol yng Nghanolfan Gartholwg
  Tachwedd 12fed - Danteithion ar gyfer y Nadolig gyda Liz West
  Rhagfyr 2il - Gwasanaeth Carolau'r Rhanbarth (3.00yp)

  2019
  Ionawr 14eg - Noson yng nghwmni Heddyr Gregory o Shelter Cymru
  Chwefror 11eg - 'Dylanwadau' gyda Gillian Green
  Mawrth 1af - Bore Coffi yn Maes Melyn, Westgate
  Mawrth 11eg - Cinio Gŵyl Ddewi
  Ebrill 8fed - Noson o Hud a Lledrith gyda Tweli Griffiths
  Mai 13eg - Gwibdaith
  Mehefin 10fed - Barbeciw

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249