Cangen Merched y Wawr Y Bontfaen
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Bontfaen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ffair Aeaf 2018 – Pot o Bicl

Dyma fuddugwyr y gystadleuaeth gwneud Pot o Bicl neu Bicilili yn y Ffair Aeaf 2018. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran!

Lyn Guy o gangen y Bontfaen ddaeth yn 1af. Llongyfarchiadau!

Yn 2il, daeth Anwen Hughes o gangen Prestatyn

Ac yn 3ydd, Bethan Picton Davies o gangen Ffynnongroes

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Y Bontfaen
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Neuadd Lai Y Bontfaen
7.30 2ail Nos Lun y mis

2018
Medi 10fed - Edrych yn ôl, edrych ymlaen. Paratoi ar gyfer y tymor newydd
Hydref 15ed - 'Ffeindio fy ffordd adref / The Tides Between' gyda Elizabeth Jane Corbett
Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol yng Nghanolfan Gartholwg
Tachwedd 12fed - Danteithion ar gyfer y Nadolig gyda Liz West
Rhagfyr 2il - Gwasanaeth Carolau'r Rhanbarth (3.00yp)

2019
Ionawr 14eg - Noson yng nghwmni Heddyr Gregory o Shelter Cymru
Chwefror 11eg - 'Dylanwadau' gyda Gillian Green
Mawrth 1af - Bore Coffi yn Maes Melyn, Westgate
Mawrth 11eg - Cinio Gŵyl Ddewi
Ebrill 8fed - Noson o Hud a Lledrith gyda Tweli Griffiths
Mai 13eg - Gwibdaith
Mehefin 10fed - Barbeciw

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249