Cangen Merched y Wawr Y Bryniau
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Bryniau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mineira Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Man cyfarfod : Neuadd Caerwedros – 7.30.y.h.
Rhaglen 2018 - 2019

2019
Medi 13eg – "Porth y Gymuned" - Enfys James
Hydref11eg - Ffasiwn "Glanmôr" Aberaeron - Caryl Glyn
Tachwedd 8fed – Ffasiwn o'r 60au hyd nawr - Meinir Heulyn
Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol - TyGlyn Aeron
Rhagfyr 7fed – Cinio Nadolig.

2018
Ionawr 10fed – Bowlio a joio!
Chwefror 14eg – Beicio Gwaed Cymru gyda Graham Jones
Mawrth 14eg– Cawl Gŵyl Dewi yng Nghaffi Emlyn, Tanygroes
Ebrill 11eg – Doliau ŷd gan Eures James
Mai 9fed – Taith Dirgel.
Mehefin 13eg – Taith gerdded

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Nerys Jones
Fron, Llanarth, Ceredigion SA47 OPL
01545 580 117
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285