Cangen Merched y Wawr Y Bryniau
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Bryniau. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Nerys Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Bryniau yn Casglu Sbwriel

Fel ymateb i ymgyrch y llywydd penderfynwyd mynd ar daith o amgylch pentref Llanarth i gasglu sbwriel. Pawb yn barod gyda’u cwdyn gwag a’u bachyn. Gan fod gan bentref Llanarth  …Darllen mwy  »
Cangen y Bryniau - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Neuadd Caerwedros - 7.30 2il nos Iau y mis

Rhaglen 2019-2020

2019
Medi 12fed - Noson yng Nghwmni y Cardi
Hydref 10fed - Cerdd, Llun a Chan
Tachwedd 6ed - Lawnsio llyfr Ruth Mynachlog
Tachwedd 8fed - Cwis Cenedlaethol MyW - TyGlyn Aeron
Tachwedd 14eg - Aled Dafis yn diddanu
Rhagfyr 7fed - Cinio Nadolig yn y Cliff, Gwbert am 12.30 y pnawn

2020
Ionawr 9fed - Gweiethgaredd yn y neuadd
Chwefror 13eg - Lobsgows Lowri a Carys
Mawrath 12fed - Cawl yn yr "Woodlands£ Gilfachreda am 7y.h.
Ebrill 16eg - Noson hanesyddol yng gnhwmni y bon, Alastair Evans, Aberaeron
Mai 9fed - Taith ddirgel
Mai 16feg Gŵyl Haf MyW - Machynlleth
Mehefin 11eg - Gweithgaredd awyr agored
Awst 1-8 Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Nhregarod

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Nerys Jones
Fron, Llanarth, Ceredigion SA47 OPL
01545 580 117
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285