Cangen Merched y Wawr Y Dderi
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Dderi. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Deborah Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Y Dderi yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Y Dderi
Man cyfarfod : Ysgol Y Dderi, Llangybi – 7.00y.h. ar y trydydd nos Fercher yn y mis (ond nid bob tro)

Rhaglen 2018 - 2019

2018
Medi 19eg – Ymweld â Chrochendy Nantyfelin Llanfair Clydoau am 2.00yp
Hydref 17ed – Noson gyda Theulu Bennet Tregaron
Tachwedd 20fed – Noson yng ngofal Meinir Green
Rhagfyr 5ed – Cinio Nadolig gyda Gareth Y Goedwig

2019
Ionawr 16eg – Noson yng nghwmni Dr Loyd Jones
Chwefror 20fed – Noson yng nghwmni Ann
Mawrth 20fed – Cawl yn y Pantri am 7.00yh
Ebrill 10fed – Noson o ffilmiau byrion Bethan Phillips.
Mai 15fed – Gweld blancedi Jane Beck, Llwynygroes
Mehefin 19eg – Llunio rhaglen 2019/2020.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Mair Spate
Maes y Ffynnon, Llangybi, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8LY
01570 493 325
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285