Cangen Merched y Wawr Y Fali
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Fali. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Huws

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Aelodau’r Fali yng Nghystadleuaeth Bowlio Deg

Dyma ddau ffotograff o aelodau’r Fali yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth Bowlio Deg y mudiad ar Ionawr 22ain.  

Cangen y Fali yng Nghanolfan Bwyd Bodnant

Bu aelodau Merched y Wawr cangen Y Fali, Ynys Mon yng Nghanolfan Bwyd Bodnant ar y 7fed o Orffennaf.

Arddangosfa Sioe Llanelwedd yn Oriel Môn

Cangen y Fali yn Ymweld ag Oriel Môn Bu nifer o aelodau Môn yn paratoi arddangosfa Celf a Chrefft ar gyfer Sioe Llanelwedd 2014, a bellach mae’r cynnyrch yn cael  …Darllen mwy  »

Mwynhau yng ngweithgareddau Rhanbarth Môn

Cangen Y Fali
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Neuadd Capel Tabor
7.30 Nos Lun 1af y mis

Medi 3ydd - @Merched y Gweini: Ynys Mon yn y 19eg Ganrif' gyda Annie Williams
Hydref 1af - Gerallt Llewelyn Jones; 'Llys Llewelyn a Menter Gymuned ym Mon'
Tachwedd 5ed - Addurniadau'r Nadolig gyda Eirian Isfryn
Rhagfyr 3ydd - Dathlu'r Nadolig ym mwyty'r Angorfa

2019
Ionawr 7fed - Gyrfa Chwilen dan ofal Gwyneth Hewitson
Chwefror 4ydd - Crefftau'r Gangen
Mawrth 4ydd - Dathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Bet Jones
Ebrill 1af - 'Taith i Bhutan' gyda Enid Jones
Mai 1af - Noson yng nghwmni Gwen Davies yn trafod 'Bywyd Optegydd'
Mehefin 3ydd - Trefnu rhaglen 2019-2020
Gorffennaf 1af - Melin Llynon

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ann Huws
Penmorfa, 9 FforddPendyffryn, Y Fali, Ynys Môn LL65 3DY
01407 740 091
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883