Cangen Merched y Wawr Y Fali
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Fali. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Huws

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Arddangosfa Sioe Llanelwedd yn Oriel Môn

Cangen y Fali yn Ymweld ag Oriel Môn

Bu nifer o aelodau Môn yn paratoi arddangosfa Celf a Chrefft ar gyfer Sioe Llanelwedd 2014, a bellach mae’r cynnyrch yn cael ei arddangos yn Oriel Môn.

Dyma lun un o aelodau’r Fali, Iona Reynolds, yn sefyll yn ymyl cywaith y bu hi’n gweithio arno.

iona reynolds yn arddangosfa cywaith mon

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Gorffennaf

 • Cangen Y Fali
  Rhanbarth Môn
  Man Cyfarfod: Neuadd Capel Tabor
  7.30 Nos Lun 1af y mis

  Rhaglen 17/18
  Medi 4 - Gwaith Gorwel
  Paned – Eleri Jones, Rhiannon Lewis, Iona Reynolds
  Hydref 2 – Y Ddwy Sian
  Paned – Mavis Swain Williams, Aneira Levitt, Esther farrell, Barbara Jones
  Tachwedd 6 – Sonia Williams “Hyder mewn Lliwiau”
  Paned – Owena Jones, Valmai Jones, Buddug evans
  Rhagfyr 4 – Dathlu’r Nadolig ym Mwyty’r Angorfa
  Raffl – Ann Huws
  Ionawr 8 – Gyrfa Chwilen dan ofal Gwyneth Hewitson
  Paned – Marilyn Hughes, Vera Grantham, Shan Thomas, Megan Wyn Roberts
  Chwefror – Menter Iaith Mon
  Paned – Gwyneth Jones, Phyllis Pritchard, Sheila Owen
  Mawrth 6 – Dathlu Gŵyl Dewi yng nghwmni Yr Athro Dr Derec Llwyd Morgan ym mwyty’r Victoria
  Raffl – Olwen Williams
  Ebrill 9 – Luned Francis “Pwytho’n Ara’Deg”
  Paned – Wendy Owen, Einir Jones, Margaret Roberts
  Mai 14 – Ann Roberts “Gwylio Glannau Bwyd”
  Paned – Anne Jones, Eleanor Stevens, Lindy Wood
  Mehefin - Bowlio deg
  Gorffennaf 2 – Trefnu Rhaglen 2018 – 2019
  Paned – Ann Rhodes, Audrey Owen, Eleri Rossiter


  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Huws
  Penmorfa, 9 FforddPendyffryn, Y Fali, Ynys Môn LL65 3DY
  01407 740 091
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gladys Pritchard
  Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
  01407 726 090
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Jones
  Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
  01407 831 420
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Roberts
  Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
  01407 810 658
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883