Cangen Merched y Wawr Y Fali
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Fali. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Huws

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Y Fali yn Dathlu 40ain

Yn Gorffennaf 2019, cynhaliwyd cyfarfod arbennig iawn ym mwyty’r Black Lion, Llanfaethlu i ddathlu penblwydd cangen Y Fali yn 40 oed. Pleser mawr oedd dod at ein gilydd am de prynhawn i ddathlu’r achlysur, ac heb oedi ‘run eiliad, ymdaflodd yr aelodau i’r gloddesta. Roedd brechdanau blasus o bob math, sosej rôls, quiches, sgons – efo hufen a jam wrth gwrs – a theisennau moethus i’w mwynhau. Beth allai fod well !

Wedi’r gwledda, cawsom drosolwg brwd a bywiog o fywyd y gangen dros y 40 mlynedd diwethaf gan y llywydd, Olwen Williams. Yna cododd Valmai Jones i adrodd hanes cyffrous y gwragedd a’r mamau ifanc aeth ati i sefydlu’r gangen ‘nôl yn 1979, ac fe’n swynodd gydag atgofion hapus o hwyl a rhialtwch y cyfarfodydd cynnar hynny.

Trosglwyddwyd yr awennau i Barbara Jones a daeth hithau ymlaen i roi peth o hanes mwy diweddar y gangen a’i haelodau. Datgelodd iddi, rhai blynyddoedd yn ôl, baratoi capsiwl amser yn amlinellu datblygiad y gangen, a derbyniodd pawb gopi o’r ddogfen lliwgar ganddi. Melys oedd syllu eto ar y lluniau ac ymgolli yn yr atgofion a lifai drosom yn don ar ôl ton.

Yna daeth Audrey Owen, aelod ffyddlon a chyn-lywydd gweithgar, ymlaen i ddiolch i bawb am eu cyfeillgarwch, eu ffyddlondeb a’u hymroddiad dros y blynyddoedd, ac i staff y bwyty am sicrhau gwledd byth-gofiadwy.

Coronwyd y prynhawn gyda’r seremoni o dorri’r deisen penblwydd hardd, a rhannwyd tamaid swmpus i bawb. Gyda gwydriad o prosecco yn ei dwrn (rhodd caredig gan Olwen Williams) cododd pob un i gynnig llwnc-destun i’r gangen, i’r aelodau ac i’r dyfodol. Yna, gyda wynebau llon a boliau llawn aeth pawb adref yn hapus, i fwynhau haf o heulwen a gydag addewid brwd i ail-gyfarfod ym mis Medi.

Aelodau Cangen Y Fali yng ngardd y bwyty

Gwyneth Hewitson, y Trysorydd, Olwen Williams, y Llywydd a Ann Huws, yr Ysgrifennydd yn torri’r deisen

 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Gorffennaf

   • Medi

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Gorffennaf

 • Cangen Y Fali
  Rhanbarth Môn
  Man Cyfarfod: Neuadd Capel Tabor
  7.30 Nos Lun 1af y mis

  2019
  Medi 2 - Pils, Peils a Crîm - Bywyd a Gwaith Fferfyllydd
  Hydref 7 - Ann Jones - Clytwaith Edrica Huws
  Tachwedd 4 - Margaret Jones - Crefftau'r Nadolig
  Rhagfyr 2 - Swper Nadolig - Clwb Golff Rhosneigr

  2020
  Ionawr 6 - Gyrfa Chwilen - Gwyneth Hewitson
  Chwefror 3 - Eluned Jones - Marmor Mona
  Mawrth 2 - Dathlu Gŵyl Ddewi gydag Aled Hughes (BBC)
  Ebrill 6 - Cyfarfod Clwstwr - Trysorau Tŷ ni
  Mai 4 - Bethan Wyn Jones - Hen wraig Bryn Canaid
  Mehefin 1 - Trefnu Rhaglen 2020-2021
  Gorffennaf - Trip

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ann Huws
  Penmorfa, 9 FforddPendyffryn, Y Fali, Ynys Môn LL65 3DY
  01407 740 091
  Officer Photo
  Llywydd:
  Gladys Pritchard
  Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
  01407 726 090
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Catherine Jones
  Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
  01407 831 420
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Roberts
  Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
  01407 810 658
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883