Cangen Merched y Wawr Y Fenni
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Fenni. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ruth Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Fenni

Cangen Merched Y Wawr Y Fenni yn dathlu’r Nadolig!    

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Y Fenni yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Y Fenni
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Neuadd y Pensiynwyr Llanffrwyst
7.00 2ail Nos Fawrth y mis

Medi 13 - Gwin a nibbles. Sgwrs am FyW
Hydref 11 - Hannah – Menter Iaith
Tachwedd 8 - Jan Thomas – Arlunydd tecstiliau
Rhagfyr 13 - Gwneud clustogau gyda peis mins a gwin wedi’i gynhesu
Ionawr 13 - Parti’r Hen Galan
Chwefror 14 - Noson Syrpreis gan yr aelodau
Mawrth 14 - Cyfarfod Blynyddol gyda bwyd o’r Dwyrain Canol
Mawrth 23 - Hugh Roberts – Sefydliad y Galon gyda Chymreigyddion Y Fenni
Ebrill 15 - Sioe RHS Caerdydd ( Dydd Sadwrn)
Mai 9 - Taith gerdded i Goed y Bwnydd i weld clychau’r gog a swper yn yr Arth Du, Betws Newydd
Mehefin 17 - Gwibdaith i Lancaiach Fawr

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ruth Roberts
Llanelen House, Llanelen, Y Fenni NP7 9HG
01873 850 309
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249