Cangen Merched y Wawr Y Fenni
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Fenni. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ruth Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Pobl y Fenni

Dyma lun o dîm golygyddol Papur Bro Pobl y Fenni.

Cangen Y Fenni

Cangen Merched Y Wawr Y Fenni yn dathlu’r Nadolig!    

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Y Fenni yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Y Fenni
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Canolfan y Degwm
7.00 2ail Nos Fawrth y mis

2018
Medi 11eg (3.30yp) - Te prynhawn i groesawu blwyddyn newydd Merched y Wawr
Hydref 9fed - Creu Coron ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yng nghwmni Laura Thomas ac Eirwen Williams
Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol
Tachwedd 13eg - 'Parti Pamper' gyda Neal's Yard
Rhagfyr 2il - Noson Garolau'r Rhanbarth
Rhagfyr 11eg - Cinio Nadolig yn y King's Arms

2019
Ionawr 12fed (Nos Sadwrn) - Parti'r Hen Galan, gyda'r Fari Lwyd ac adloniant gan Rhisiart Arwel
Chwefror 12fed - Noson Grefft gyda Jan Thomas
Mawrth 12fed - Cyfarfod Blynyddol gyda Chlonc, Cawl a Chân
Ebrill 9fed - Taith i Sain Ffagan a phryd o fwyd
Ebrill/Mai - Gŵyl y Gwanwyn
Mai 14eg - 'Dŵr' gyda Ceris Van der Vyver
Mehefin 11eg - Noson ar y cyd gydag aelodau Merched y Wawr Aberhonddu, Pen y Cymoedd a Chwmbrân

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Ruth Roberts
Llanelen House, Llanelen, Y Fenni NP7 9HG
01873 850 309
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249