Cangen Merched y Wawr Y Fenni
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Fenni. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ruth Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Pobl y Fenni

Dyma lun o dîm golygyddol Papur Bro Pobl y Fenni.

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Rhagfyr

 • Cangen Y Fenni
  Rhanbarth Y De-Ddwyrain
  Man Cyfarfod: Canolfan y Degwm
  7.00 2ail Nos Fawrth y mis

  2018
  Medi 11eg (3.30yp) - Te prynhawn i groesawu blwyddyn newydd Merched y Wawr
  Hydref 9fed - Creu Coron ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yng nghwmni Laura Thomas ac Eirwen Williams
  Tachwedd 9fed - Cwis Cenedlaethol
  Tachwedd 13eg - 'Parti Pamper' gyda Neal's Yard
  Rhagfyr 2il - Noson Garolau'r Rhanbarth
  Rhagfyr 11eg - Cinio Nadolig yn y King's Arms

  2019
  Ionawr 12fed (Nos Sadwrn) - Parti'r Hen Galan, gyda'r Fari Lwyd ac adloniant gan Rhisiart Arwel
  Chwefror 12fed - Noson Grefft gyda Jan Thomas
  Mawrth 12fed - Cyfarfod Blynyddol gyda Chlonc, Cawl a Chân
  Ebrill 9fed - Taith i Sain Ffagan a phryd o fwyd
  Ebrill/Mai - Gŵyl y Gwanwyn
  Mai 14eg - 'Dŵr' gyda Ceris Van der Vyver
  Mehefin 11eg - Noson ar y cyd gydag aelodau Merched y Wawr Aberhonddu, Pen y Cymoedd a Chwmbrân

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Ruth Roberts
  Llanelen House, Llanelen, Y Fenni NP7 9HG
  01873 850 309
  Officer Photo
  Llywydd:
  Catherine Watkin Thomas
  Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
  01446 774 530
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  I'w phenodi
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Eirwen Williams
  26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
  01873 830 489
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Jên Dafis
  E-bost jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249