Cangen Merched y Wawr Y Garreg Wen
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Garreg Wen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Owenna Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Rhoddion i Uned Gemotherapi

Bu aelodau Merched y Wawr, cangen Y Garreg Wen yn Ysbyty Gyffredinol Glangwili yng Nghaerfyrddin yn cyflwyno rhoddion i’r Uned Gemotherapi.

Cerdd i Lizzie May Lloyd gan Emyr Davies

Dyma Lizzie May Lloyd, Bwlch yr Elmen yn derbyn cerdd gan Emyr Davies i’w anrhydeddu ar ddiwedd ei chyfnod fel Llywydd ar ôl cyfnod o 30 mlynedd wrth y llyw.  …Darllen mwy  »

Cangen Y Garreg Wen yn y ‘Veganishmum’

Dyma aelodau Cangen Y Garreg Wen, Ffostrasol yn mwynhau noson a phryd o fwyd blasus yn y Veganishmum, Penboyr.    

Cyflwyno tystysgrif Cynnydd Aelodaeth i Gangen Y Garreg Wen

Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tystysgrif a roset dathlu’r ‘Aur’ i Marlene Evans a Carol Davies am ddod i’r drydedd safle ar draws rhanbarthau’r de am gynnydd aelodaeth  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Y Garreg Wen yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

 • Cangen Y Garreg Wen
  Man cyfarfod : Neuadd Ffostrasol – 7.30 y.h. i'w cynnal yr ail nos Fawrth y mis

  Rhaglen 2018-19

  2018
  Medi 11 – Swper: Bwyty Fegan Jayne Holland Penboyr
  Hydref 9 – Sgwrs ar Ddementia gan Catrin Lloyd
  Tachwedd 13 – Noson gan Gwawr Davies, Aberaeron yng nghwmni Cangen y Bryniau
  Rhagfyr 6 – Cinio Nadolig, Gwesty'r Porth, Llandysul. Gwesteion Gwadd: Y Cynghorydd Maldwyn Lewis a'r Parch Carys Ann

  2018
  Ionawr 8 – Noson Gemau
  Chwefror 12 – Panel 'Hawl i Holi'
  Mawrth 12 - Cawl - Gwraig Wadd: Y Parch Beti Wyn, Caerfyrddi
  Ebrill 9 – Noson y Dysgwyr. Aelodau o ddosbarth Helen.
  Mai 14 – Taith ddirgel.
  Mehefin 11 – Cyfarfod Blynyddol.

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd :
  Marlene Evans
  33 Brogwynfaen, Croeslan, Llandysul,Ceredigion SA44 4ST
  01239 851 216
  Officer Photo
  Llywydd:
  Eirlys Morgan
  Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
  01974 251 610
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Elizabeth Evans
  Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
  01970 832 745
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
  JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
  01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Hazel Thomas
  E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
  07973 840 285