Cangen Merched y Wawr Y Garreg Wen
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Garreg Wen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Owenna Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno Rhoddion i Uned Gemotherapi

Bu aelodau Merched y Wawr, cangen Y Garreg Wen yn Ysbyty Gyffredinol Glangwili yng Nghaerfyrddin yn cyflwyno rhoddion i’r Uned Gemotherapi.

Cerdd i Lizzie May Lloyd gan Emyr Davies

Dyma Lizzie May Lloyd, Bwlch yr Elmen yn derbyn cerdd gan Emyr Davies i’w anrhydeddu ar ddiwedd ei chyfnod fel Llywydd ar ôl cyfnod o 30 mlynedd wrth y llyw.  …Darllen mwy  »

Cangen Y Garreg Wen yn y ‘Veganishmum’

Dyma aelodau Cangen Y Garreg Wen, Ffostrasol yn mwynhau noson a phryd o fwyd blasus yn y Veganishmum, Penboyr.    

Cyflwyno tystysgrif Cynnydd Aelodaeth i Gangen Y Garreg Wen

Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tystysgrif a roset dathlu’r ‘Aur’ i Marlene Evans a Carol Davies am ddod i’r drydedd safle ar draws rhanbarthau’r de am gynnydd aelodaeth  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Y Garreg Wen yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Y Garreg Wen
Man cyfarfod : Neuadd Ffostrasol – 7.30 y.h. i'w cynnal yr ail nos Fawrth y mis

Rhaglen 2018-19

2018
Medi 11 – Swper: Bwyty Fegan Jayne Holland Penboyr
Hydref 9 – Sgwrs ar Ddementia gan Catrin Lloyd
Tachwedd 13 – Noson gan Gwawr Davies, Aberaeron yng nghwmni Cangen y Bryniau
Rhagfyr 6 – Cinio Nadolig, Gwesty'r Porth, Llandysul. Gwesteion Gwadd: Y Cynghorydd Maldwyn Lewis a'r Parch Carys Ann

2018
Ionawr 8 – Noson Gemau
Chwefror 12 – Panel 'Hawl i Holi'
Mawrth 12 - Cawl - Gwraig Wadd: Y Parch Beti Wyn, Caerfyrddi
Ebrill 9 – Noson y Dysgwyr. Aelodau o ddosbarth Helen.
Mai 14 – Taith ddirgel.
Mehefin 11 – Cyfarfod Blynyddol.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Marlene Evans
33 Brogwynfaen, Croeslan, Llandysul,Ceredigion SA44 4ST
01239 851 216
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285