Cangen Merched y Wawr Y Garreg Wen
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Garreg Wen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marlene Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cyflwyno tystysgrif Cynnydd Aelodaeth i Gangen Y Garreg Wen

Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tystysgrif a roset dathlu’r ‘Aur’ i Marlene Evans a Carol Davies am ddod i’r drydedd safle ar draws rhanbarthau’r de am gynnydd aelodaeth yn ystod 2016-17.

Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tystysgrif a roset dathlu'r 'Aur' i Marlene Evans a Carol Davies am ddod i'r drydedd safle ar draws rhanbarthau'r de am gynnydd aelodaeth yn ystod 2016-17.

Enid Evans, Llywydd Rhanbarth Ceredigion yn cyflwyno tystysgrif a roset dathlu’r ‘Aur’ i Marlene Evans a Carol Davies am ddod i’r drydedd safle ar draws rhanbarthau’r de am gynnydd aelodaeth yn ystod 2016-17.

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Y Garreg Wen
Ysgrifennydd : Marlene Evans – 01239 851 216
Man cyfarfod : Neuadd Ffostrasol – 7.30 y.h.

Rhaglen 2016-17
Medi 13 – Noson gymdeithasol – Tafarn Ffostrasol.
Hydref 11 – Gofalu am y traed – Siân a Llinos.
Tachwedd 8 – Addurno Tŷ – Lowri Steffan. Gwahoddiad i Beulah, Bro Cranogwen a Talgarreg.
Rhagfyr 6 – Cinio Nadolig yn Glan yr Afon, Talgarreg.

2017
Ionawr 10 – Gwenllian Llwyd – Enillydd Ysgoloriaeth Artist Ifanc yr Eisteddfod 2016.
Chwefror 14 – Gofalu am yr ardd – Andrew Davies.
Mawrth 1 – Te Cymraeg a Chyngerdd. Elw i Gŵyl Cerdd Dant Llandysul a’r Fro 2017.
Mawrth 14 – Noson i ddathlu Gŵyl Dewi. Cegin Gareth.
Ebrill 11 – Noson i’r Dysgwyr. Aelodau o ddosbarth Helen.
Mai 9 – Taith ddirgel.
Mehefin 13 – Cyfarfod Blynyddol.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Marlene Evans
33 Brogwynfaen, Croeslan, Llandysul,Ceredigion SA44 4ST
01239 851 216
Officer Photo
Llywydd:
Enid Evans
Trem-y-Dyffryn, Talsarn, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 8RB
01570 470 078
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Sandra Lake
Caer Heli, Panteg, Aberaeron, Ceredigion SA46 OEN
01545 570 748
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB (JE); Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Elizabeth Evans
Ceredigion a Phenfro
01970 832745