Cangen Merched y Wawr Y Garreg Wen
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Garreg Wen. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Marlene Evans

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Garreg Wen yn Casglu Sbwriel

Bu aelodau’r gangen yn casglu sbwriel o gwmpas Ffostrasol ar gyfer prosiect y Llywydd o gasglu 6000 o fagiau sbwriel o gwmpas Cymru.

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf
Cangen Y Garreg Wen - Rhanbarth Ceredigion
Man cyfarfod: Neuadd Ffostrasol - 7.30 2il nos Fawrth y mis

Rhaglen 2019-2020
Medi 10 - Ymweld â'r Egin
Hydref 8fed - Sgwrs gan Llinos Dafis - Menywod
Tachwedd 12fed - Noson ginio dan ofal Elonwy James
Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig - Gwesty'r Llew Coch - Drefach

2020
Ionawr 14eg - Noson Gemau
Chwefror 11eg - Noson Gwaith Llaw
Mawrth 10fed - Cawl - Noson agored yn y neuadd
Ebrill 7fed - Ymweld â Changen Cranogwen
Ebrill 14eg - Noson y Dysgwr - Aelodau dosbarth Helen
Mai 12fed - Taith Ddirgel
Mehefin 9fed - Cyfarfod Blynyddol

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd :
Marlene Evans
33 Brogwynfaen, Croeslan, Llandysul,Ceredigion SA44 4ST
01239 851 216
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285