Cangen Merched y Wawr Y Garth
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Garth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gill Griffiths

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Garth
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Canolfan Efail Isaf
7.30 2ail Nos Fercher y mis

2018
Medi 19eg - Adloniant gan Ddoniau Ifanc Gwaelod yn Festri Bethlehem
Hydref 10fed - Orig yng nghwmni Margarette Hughes
Tachwedd 14eg - 'Hwyl wrth Ddysgu' gyda Helen Prosser
Rhagfyr 5ed - Danteithion 'Dolig 'Bant a la Cart' gyda Elin WIlliams ym Mhontcanna am 6.00yh

2019
Ionawr 9fed - 'Bwyta'n Iach' gyda Gwawr Jones
Chwefror 13eg - 'Gwron Cwmsychbant' gan Dr Rowland Wynne
Mawrth 13eg - Te prynhawn yn Y Berllan am 2.00yp
Ebrill 10fed - 'Yn ei chanol hi' gyda Tweli Griffiths
Mai 8fed - 'Blodau'r Haf' gyda Kevin Davies
Mehefin 12fed - Michael Churchill-Jones yn 'Olrhain Achau'
Gorffennaf 10fed - Llancaiach Fawr, taith a swper

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gill Griffiths
Craig y Castell, Pentyrch, Caerdydd CF15 9QF
02920 890 314
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249