Cangen Merched y Wawr Y Garth
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Garth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gill Griffiths a Nia Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Garth
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Amrywio - Pentyrch, Efail Isaf, Gwaelod y Garth
8.00 2ail Nos Fercher y mis
Ysgrifennydd: Nia Williams
Rhif ffôn: 02920 890 979

Medi 21 - Hwyl a heulwen yng nghwmni Yvonne Evans.
Hydref 5 - Nabod eich adar? Daniel Jenkins-Jones RSPB
Tachwedd 9 - Bowlio Deg! Swper wedyn. Nantgarw
Rhagfyr 7 - Blodau’r Nadolig
Ionawr 25 - Cinio Dwynwen ym Mwyty Dudley, Meisgyn
Chwefror ? - Sgwrs ddifyr gan Elenid Jones
Mawrth 8 - Y Prifardd Cyril Jones
Ebrill 5 - Physiotherapydd y sgwad Olympaidd – Sian Harries
Mai 10 - Noson yng nghwmni Medi Warburton - Festri Bethlehem
Mehefin - Trip i Aberglasney a phryd o fwyd i ddilyn.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gill Griffiths
Craig y Castell, Pentyrch, Caerdydd CF15 9QF
02920 890 314
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Nia Williams
Yr Hafod, 1 Llys Gwynno, Creigiau, Caerdydd CF15 9EU
02920 890 979
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Shan Morgan
98 Heol Penylan, Penylan, Caerdydd CF23 5HX
02920 485 504
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249