Cangen Merched y Wawr Y Garth
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Garth. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Gill Griffiths

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Garth
Rhanbarth Y De-Ddwyrain
Man Cyfarfod: Amrywio - Pentyrch, Efail Isaf, Gwaelod y Garth
8.00 2ail Nos Fercher y mis

Medi 21 - Hwyl a heulwen yng nghwmni Yvonne Evans.
Hydref 5 - Nabod eich adar? Daniel Jenkins-Jones RSPB
Tachwedd 9 - Bowlio Deg! Swper wedyn. Nantgarw
Rhagfyr 7 - Blodau’r Nadolig
Ionawr 25 - Cinio Dwynwen ym Mwyty Dudley, Meisgyn
Chwefror ? - Sgwrs ddifyr gan Elenid Jones
Mawrth 8 - Y Prifardd Cyril Jones
Ebrill 5 - Physiotherapydd y sgwad Olympaidd – Sian Harries
Mai 10 - Noson yng nghwmni Medi Warburton - Festri Bethlehem
Mehefin - Trip i Aberglasney a phryd o fwyd i ddilyn.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Gill Griffiths
Craig y Castell, Pentyrch, Caerdydd CF15 9QF
02920 890 314
Officer Photo
Llywydd:
Catherine Watkin Thomas
Maesmelyn, Westgate, Y Bontfaen, Bro Morgannwg CF71 7AQ
01446 774 530
Officer Photo
Ysgrifennydd:
I'w phenodi
Officer Photo
Trysorydd:
Eirwen Williams
26 Dan-y-coed, Clydach, Y Fenni, Sir Fynwy NP7 0LS
01873 830 489
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
Jên Dafis
E-bost jen@merchedywawr.cymru
07971 523 249