Cangen Merched y Wawr Y Groeslon
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Groeslon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mair Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Ymarferion gyda Debbie

Be well yn Ionawr na noson o ymarferion – rhai ysgafn wrth gwrs!! Debbie Jones, Gweithiwr Proffesiynol Cynllun Cyfeirio i Ymarfer, a ddaeth atom. Wedi cyflwyniad ganddi am bwysigrwydd ymarfer  …Darllen mwy  »

Noson yng nghwmni Eirian Pritchard – Tachwedd 2017

Ar y 13eg Tachwedd,  Eirian Pritchard o Gaernarfon oedd gwestai’r noson. Rhoddodd gyflwyniad byrlymus am y modd y mae’n llunio addurniadau Nadolig a chafwyd cyfle i edrych arnynt yn fanylach  …Darllen mwy  »

Noson o frethyn cartref – Medi 2017

Noson o frethyn cartref oedd cyfarfod agoriadol y gangen ym Medi. Darllenodd Mari Vaughan Jones stori o gyfrol Yr Helygen Gam gan y diweddar John Roberts o’r Groeslon a darllenodd  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur

Ymunodd aelodau Cangen Y Groeslon ag aelodau Cangen Penygroes i fynd ar daith arbennig ar Fehefin 24ain. Ymwelwyd â hen ysgol Y Parc, sydd bellach yn ganolfan gymunedol, i fwynhau  …Darllen mwy  »

Dathliad Gŵyl Ddewi Cangen Y Groeslon

Dyma luniau o ddathliad Gŵyl Ddewi cangen Y Groeslon.  Roedd hwn hefyd yn gyfarfod dathlu pen-blwydd y gangen yn 40 oed.      

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Y Groeslon yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Llwybr Arfordir Cymru – yr hanes, yr her a’i harddwch

  Daeth y Prifardd Elinor Gwynn atom i’n cyfarfod cyntaf eleni i siarad ar y testun Llwybr Arfordir Cymru – yr hanes, yr her a’i harddwch. Cawsom ein cyfareddu gan  …Darllen mwy  »

Cyflwyniad gan yr artist Luned Rhys Parri

Dyma lun o’r artist Luned Rhys Parri, sydd yn byw yma yn Y Groeslon ers blynyddoedd bellach. Daeth atom fis Tachwedd a rhoddodd gyflwyniad cartrefol a hynod o ddiddorol am  …Darllen mwy  »

Cyfarfod Agoriadol Cangen y Groeslon

Dyma’r merched dawnus a ddaeth i gyflwyno adloniant yn ein cyfarfod agoriadol ar y 12 Medi. Mae Lois, Cadi ac Erin yn dod o ardal Glanrafon ac yn wyresau i  …Darllen mwy  »

Taith flynyddol Cangen Y Groeslon

Daeth tymor y gangen i ben gyda’r daith flynyddol. Bu aelodau’r gangen ar ymweliad â Storiel, sef amgueddfa ac oriel Gwynedd, ym Mangor. Wedi i ni fwynhau swper blasus yng  …Darllen mwy  »
Tudalen 1 o 2 1
 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Y Groeslon
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Neuadd y Pentref
  7.00 Ail Nos Lun y mis

  2018
  Medi 10fed - Noson Agoriadol
  Hydref 8fed - Orig yng nghwmni Ifan Hughes
  Tachwedd 12fed - Crefft gyda Olwen Jones
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig

  2019
  Ionawr 14eg - Ffotograffiaeth gyda Richard Jones
  Chwefror 11eg - Gwlân, Gwlân gyda Meinir Roberts
  Mawrth 11eg - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 8fed - Noson 'Body Shop' gyda Sioned Hughes
  Mai 13eg - Brethyn Cartref a'r Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 10fed - Taith Flynyddol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Roberts
  Cae Forgan, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7SA
  01286 880 426
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883