Cangen Merched y Wawr Y Groeslon
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Groeslon. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mair Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Bowlio Deg Rhanbarth Arfon

Llongyfarchiadau i bawb gymerodd rhan yng nghystadleuaeth Bowlio Deg Rhanbarth Arfon. Llongyfarchiadau arbennig i Gangen Y Groeslon am ddod yn fuddugol yn y gystadleuaeth, gyda Dinas Llanwnda yn 2il a Bethel yn 3ydd. Cafwyd sgôr uchaf o 114 gan Lowri o Benygroes, Nia o Dinas Llanwnda a  Dafina o’r Groeslon.

3ydd – Cangen Bethel

2il – Dinas Llanwnda

Y Buddugwyr – Cangen Y Groeslon

Lowri (Penygroes), Nia (Dinas Llanwnda) a Dafina (Y Groeslon)

Blaenorol Gweld pob cofnod
 • Archif:

  • 2019

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Medi

   • Hydref

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Mawrth

   • Mai

   • Gorffennaf

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mawrth

   • Mai

   • Hydref

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Tachwedd

 • Cangen Y Groeslon
  Rhanbarth Arfon
  Man Cyfarfod: Neuadd y Pentref
  7.00 Ail Nos Lun y mis

  2018
  Medi 10fed - Noson Agoriadol
  Hydref 8fed - Orig yng nghwmni Ifan Hughes
  Tachwedd 12fed - Crefft gyda Olwen Jones
  Rhagfyr 10fed - Cinio Nadolig

  2019
  Ionawr 14eg - Ffotograffiaeth gyda Richard Jones
  Chwefror 11eg - Gwlân, Gwlân gyda Meinir Roberts
  Mawrth 11eg - Dathlu Gŵyl Ddewi
  Ebrill 8fed - Noson 'Body Shop' gyda Sioned Hughes
  Mai 13eg - Brethyn Cartref a'r Cyfarfod Blynyddol
  Mehefin 10fed - Taith Flynyddol

  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Roberts
  Cae Forgan, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7SA
  01286 880 426
  Officer Photo
  Llywydd:
  Mary Roberts
  Gwyndy, Llanrug, Gwynedd LL55 4AE
  01286 675 385
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mair Price
  Gwelafon, Ael y Garth, Caernarfon, Gwynedd LL55 1HA
  01286 672 975
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Pat Jones
  59 Glanffynnon, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd LL55 4PR
  01286 674 372
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Freda Jones Williams
  Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
  01678 521 883