Cangen Merched y Wawr Y Gwter Fawr
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Gwter Fawr. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Sarah Hopkin

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Y Gwter Fawr yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cinio Nadolig Cangen Y Gwter Fawr

Dyma lun o aelodau Cangen Merched y Wawr Y Gwter Fawr yn mwynhau cinio Nadolig yng Nghanolfan y Mynydd Du:

Llwyddiant i Gangen Y Gwter Fawr

Llongyfarchiadau i Gangen y Gwter Fawr a ddaeth yn fuddugol yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol yn Rhanbarth Gorllewin Morgannwg ac yn drydydd yng Nghenedlaethol.  Aelodau’r tim oedd Mary Jones, Sarah  …Darllen mwy  »

Cangen Y Gwter Fawr

Dyma lun o aelodau’r gangen yn mwynhau cinio Nadolig yng Nghanolfan y Mynydd Du.

Tim Cwis Y Gwter Fawr

 • Archif:

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

 • Cangen Y Gwter Fawr
  Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
  Man Cyfarfod: Neuadd yr Henoed Brynaman
  6.30 o’r gloch 2ail Nos Wener y mis

  2017:
  Medi 15fed - Noson Agoriadol yng nghwmni Aled Hughes, Rhydaman. Gwestai: Susan, Janet a Sarah
  Hydref 13eg - Crefftau gan Betsan. Gwestai: Val, Rosina a Cynthia
  Hydref 23-31 Taith Aur y Paneli - Y Pierhead, Caerdydd.
  Tachwedd 10fed - Cwis Hwyl Cenedlaethol - New Lodge, Gorseinon.
  Tachwedd 27ain a 29ain - Ffair Aeaf, Llanelwedd.
  Rhagfyr 8fed - Cinio Nadolig, Canolfan y Mynydd Du
  2018:
  Ionawr 12fed - Noson yng nghwmni Eifion Price. Gwestai: Margaret, Mair a Mary
  Chwefror 9fed - Gwraig Wadd Catrin Evans, Clydach. Gwestai: Moira, Millia a Rhianydd
  Marth 9fed - Noson yng nghwmni Mel Morgans. Gwestai: Myra, sandra a Marianne
  Mawrth 10fed - Cwrs Crefft y De, Gwesty Tyglyn Aeron
  Ebrill 13eg - Enwau Lleoedd Cymru, David Thorne, Llanllwni. Gwestai: Mena, Ray a Lisa
  Ebrill 14eg - Cinio Llywydd y De, Gwesty Emlyn, Castell Newydd Emlyn
  Mai 11eg - Te Prynhawn - Canolfan y Mynydd Du
  Mai 19eg - Gwyl Haf, Machynlleth
  Mehefin 8fed - Amser Meddwl gyda Edwyn Williams
  Medi 7-9 - Penwythnos Preswyl

  Digwyddiadau eraill:
  Cwmni Drama Bara Caws - Medi 28ain - Pontardawe
  Theatr Genedlaethol Cymru - Hydref 12fed a13eg, Lyric Caerfyrddin
  Cwmni Drama y Frân Wen: Tachwedd 21ain - Neuadd San Pedr, Caerfyrddin
  Tachwedd 22ain - Ffwrnes, Llanelli
  Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  :
  Sarah Hopkin
  Maes Gwyn, 14, Heol Newydd, Brynaman,Sir Gaerfyrddin SA18 1AG
  01269 823 911
  Officer Photo
  Llywydd:
  Nest Davies
  Llety'r Wennol, Penyralltwen, Yr Alltwen, Pontardawe SA8 3EA
  01792 862 901
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Mererid Morgan
  Huanfa, 45 Heol Gorseinon, Penllergaer, Abertawe SA4 9AE
  01792 895 172
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Jaci Gruffudd
  41 Hazel Road, Glanmor, Uplands, Abertawe SA2 OLU
  01792 205 807
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Menna Lewis
  E-bost: menna@merchedywawr.cymru
  07792 823 837
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
  Jên Dafis
  jen@merchedywawr.cymru
  07971 523 249