Cangen Merched y Wawr Y Parc
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Parc. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Donna Puw a Haf Puw

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Parc yn cyflwyno clustogau esmwyth

Cangen Y Parc yn cyflwyno clustogau esmwyth i Hosbis Tŷ’r Eos. Dymuniad Mair Penri oedd creu clustogau ar gyfer Hosbis Tŷ’r Eos. Bu Mair ac aelodau eraill cangen Y Parc  …Darllen mwy  »

Llun presennol o aelodau gwreiddol Cangen Y Parc

Yn ddiweddar tynnwyd llun o   aelodau gwreiddiol Cangen Y Parc.  Rhes ôl: Glenys Thomas, Olwen Roberts, Jane Evans, Lona Puw, Dorothy Jones, Rhes flaen:  Gwen Jones, Hannah Williams, Sylwen  …Darllen mwy  »

Cystadlu yn y Rhanbarth

Dyma luniau o aelodau’r gangen yn nigwyddiadau’r rhanbarth.
Cangen Y Parc
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Canolfan Y Parc
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

2018
Medi 11eg - Noson Agoriadol yng nghwmni Meilir Rhys Williams
Hydref 3ydd - Noson yng nghwmni Eluned Jones
Tachwedd 6ed - Noson Elusennol
Rhagfyr 3ydd - Llith a Charol yn y Bala
Rhagfyr 7fed - Swper Nadolig yng Ngwesty'r Fach Ddeiliog

2019
Ionawr 8fed - Hoff Deithiau Megan Pugh
Chwefror 5ed - Gwneud Clustogau ar gyfer codi ymwybyddiaeth Cancr y Fron
Mawrth - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill - Noson dal ofal Siop Esgidiau Esi
Mai 7fed - Cyfarfod Blynyddol a chyflwyno'r clustogau i Uned Seren Wib, Ysbyty Maelor
Mehefin 4ydd - Ymweliad a Gweithdy Mari Eluned a Swper

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Donna Puw
Llwyn Mafon, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YT
01678 540 395
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Haf Puw
Castell Hen, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YT
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883