Cangen Merched y Wawr Y Parc
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Parc. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Donna Puw a Haf Puw

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llun presennol o aelodau gwreiddol Cangen Y Parc

Yn ddiweddar tynnwyd llun o   aelodau gwreiddiol Cangen Y Parc.  Rhes ôl: Glenys Thomas, Olwen Roberts, Jane Evans, Lona Puw, Dorothy Jones, Rhes flaen:  Gwen Jones, Hannah Williams, Sylwen Lloyd Davies, Eirwen Jones. (Zonia Bowen yn absennol o’r llun).

aelodau gwreiddiol y parc

Aelodau gwreiddiol Cangen Y Parc

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Y Parc
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Canolfan Y Parc
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Donna Puw
Llwyn Mafon, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YT
01678 540 395
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Haf Puw
Castell Hen, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YT
Officer Photo
Llywydd:
Buddug Medi McParlin
Berwynfa, Heol y Domen, Y Bala, Gwynedd. LL23 7RS
01678 520 406
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Enid Evans a Eirian Roberts
Lluest, Sarnau, Y Bala, Gwynedd LL23 7LG (E.E); Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP (E.R)
01678 530 378 (E.E); 01678 540 310 (E.R)
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 520 412