Cangen Merched y Wawr Y Parc
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Parc. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Joyce Roberts

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Llun presennol o aelodau gwreiddol Cangen Y Parc

Yn ddiweddar tynnwyd llun o   aelodau gwreiddiol Cangen Y Parc.  Rhes ôl: Glenys Thomas, Olwen Roberts, Jane Evans, Lona Puw, Dorothy Jones, Rhes flaen:  Gwen Jones, Hannah Williams, Sylwen Lloyd Davies, Eirwen Jones. (Zonia Bowen yn absennol o’r llun).

aelodau gwreiddiol y parc

Aelodau gwreiddiol Cangen Y Parc

Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Y Parc
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Canolfan Y Parc
7.30 Nos Fawrth 1af y mis
Ysgrifennydd: Joyce Roberts
Rhif ffôn: 01678 540 403

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Joyce Roberts
5 Tai’n Rhos, Y Parc, Bala, Gwynedd LL23 7YW
01678 540 403
Officer Photo
Llywydd:
Buddug Medi McParlin
Berwynfa, Heol y Domen, Y Bala, Gwynedd. LL23 7RS
01678 520 406
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Enid Evans a Eirian Roberts
Lluest, Sarnau, Y Bala, Gwynedd LL23 7LG (E.E); Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP (E.R)
01678 530 378 (E.E); 01678 540 310 (E.R)
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 520 412