Cangen Merched y Wawr Y Parc
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Parc. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Donna Puw a Haf Puw

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Parc yn cyflwyno clustogau esmwyth

Cangen Y Parc yn cyflwyno clustogau esmwyth i Hosbis Tŷ’r Eos.
Dymuniad Mair Penri oedd creu clustogau ar gyfer Hosbis Tŷ’r Eos. Bu Mair ac aelodau eraill cangen Y Parc yn gwneud y clustogau. Fe’i cyflwynwyd i gynrychiolydd o’r Hosbis. Wrth dderbyn y clustogau esmwyth mynegodd Sue Williams ddiolch a gwerthfawrogiad o waith a charedigrwydd cangen Y Parc gan sicrhau y byddant yn cael eu defnyddio i esmwytho cleifion sy’n dioddef ôl-effeithiau llawdriniaeth cancr y fron. Yn y llun gweler aelodau cangen Y Parc, Penri Jones a Sue Williams o Hosbis Tŷ’r Eos.
Blaenorol Gweld pob cofnod
Cangen Y Parc
Rhanbarth Meirionnydd
Man Cyfarfod: Canolfan Y Parc
7.30 Nos Fawrth 1af y mis

2018
Medi 11eg - Noson Agoriadol yng nghwmni Meilir Rhys Williams
Hydref 3ydd - Noson yng nghwmni Eluned Jones
Tachwedd 6ed - Noson Elusennol
Rhagfyr 3ydd - Llith a Charol yn y Bala
Rhagfyr 7fed - Swper Nadolig yng Ngwesty'r Fach Ddeiliog

2019
Ionawr 8fed - Hoff Deithiau Megan Pugh
Chwefror 5ed - Gwneud Clustogau ar gyfer codi ymwybyddiaeth Cancr y Fron
Mawrth - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill - Noson dal ofal Siop Esgidiau Esi
Mai 7fed - Cyfarfod Blynyddol a chyflwyno'r clustogau i Uned Seren Wib, Ysbyty Maelor
Mehefin 4ydd - Ymweliad a Gweithdy Mari Eluned a Swper

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Donna Puw
Llwyn Mafon, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YT
01678 540 395
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Haf Puw
Castell Hen, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YT
Officer Photo
Llywydd:
Mona Hughes
Hafren, Ffordd Pencefn, Dolgellau, Gwynedd LL40 2ER
01341 423 200
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Eirian Roberts
Rhydyrefail, Y Parc, Y Bala, Gwynedd LL23 7YP
01678 540 310
Officer Photo
Trysorydd:
Bethan Edwards
Perthi, 5 Cae Gwalia, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7NA
01678 540 601
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883