Cangen Merched y Wawr Y Rhyl a’r Cylch
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Rhyl a’r Cylch. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Mairwenna B. Lloyd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Rhyl
Rhanbarth Colwyn
Man Cyfarfod: Festri Capel Heol Clwyd
2.00 2il Pnawn Iau y mis

2018
Medi 13eg - Sgwrs gan Margaret Bartley
Hydref 11eg - Aelodau i ddod a siarad am 'Fy Nhrysor'
Tachwedd 8fed - 'Beetle Drive'
Rhagfyr 5ed - Dathlu'r Nadolig trwy ddarlleniadau a cherddoriaeth yr aelodau

2019
Ionawr 10fed - Dan ofal Llywela
Chwefror 14eg - Cwis gan Huw Carrington Evans
Mawrth 14eg - Dathlu Gŵyl Ddewi
Ebrill 11eg - Cyfarfod Blynyddol
Mai 9fed - Allan am de prynhawn gyda'n gilydd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Mairwenna B. Lloyd
30 St. Margaret Drive, Rhyl LL18 2HU
01745 342 772
Officer Photo
Llywydd:
Jen Roberts
Trigfa, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07867 528 500
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Olwen Evans
Swn-y-Nant, Llangernyw, Abergele LL22 8PP
07818 452 250
Officer Photo
Trysorydd:
Elinor Davies
Yr Efail, Llanfair Talhaiarn, Abergele, Sir Conwy LL22 8SD
07713 618 762
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Anwen Williams
Gogledd Ddwyrain Cymru
01745 550 362