Cangen Merched y Wawr Y Talwrn
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Talwrn. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ann Jones

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Merched y Wawr, Talwrn 2009 -2015

Rydym yn dal i gyfarfod i fwynhau pob math o weithgareddau a thripiau.  Bu sawl tro ar fyd ers 2009 ac fe gollwyd nifer o aelodau.  Symudodd eraill ond wrth lwc daeth aelodau newydd atom i fwynhau’r gwmnïaeth.  Mae’n dwy aelod hynaf dros 90 ond mae’r ddwy yn heini ac yn ifanc a hwyliog iawn eu hysbryd.

Rwy’n siŵr mai ni yw’r unig gangen yng Nghymru i fedru dweud bod dwy o’n haelodau wedi ennill Gwobr Tir na n-Og  –  Mair Wynn Hughes wedi ei hennill 4 gwaith i gyd a Bethan Wyn Jones wedi ei hennill am y tro cyntaf llynedd.  Mae Mair Wynn Hughes wedi ennill Tlws Mary Vaughan Jones  hefyd.  Cawsom noson hyfryd ym mis Chwefror yng nghwmni Mair pan fu’n bwrw golwg dros 50 mlynedd o sgrifennu ar gyfer plant a phobl ifanc  –  99 o gyfrolau i gyd – hyd yn hyn!

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Aelodau Cangen Merched y Wawr Talwrn yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên

Cangen Talwrn 1975 hyd heddiw

Cangen Y Talwrn, Rhanbarth Môn Dyma hanes Cangen Merched y Wawr Y Talwrn, Rhanbarth Môn o 1975 hyd heddiw. 1975 Blwyddyn sefydlu’r gangen dan arweiniad Meri Rhiannon Elis.  Ar wahoddiad  …Darllen mwy  »
Cangen Y Talwrn
Rhanbarth Môn
Man Cyfarfod: Neuadd y Pentref
7.00 3ydd Nos Fercher y mis

2018
Medi 19eg - Noson yng nghwmni Nia Thomas
Hydref 17eg - Hosbis yn y Cartref
Tachwedd 21ain - Gwaith Llyfrgellydd gyda Bethan Hughes Jones
Rhagfyr - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 16eg - Noson Gartrefol
Chwefror 20fed - Drama Un Dyn gan Tony Jones
Mawrth 20fed - Noson yng nghwmni'r Dietegydd, Anwen Weightman
Ebrill 17eg - Cofio Hedd Wyn yn Fflandrys gyda Gwynfor Roberts
Mai 15fed - Taith i Laeth-y-Llan gyda Cangen Llandegfan
Mehefin - Te Prynhawn

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Cysylltydd:
Ann Jones
Wern, Talwrn, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TF
01248 723 922
Officer Photo
Llywydd:
Gladys Pritchard
Crud yr Awel, 6 Llainfain, Llaingoch, Caergybi, Ynys Mon LL65 1NF
01407 726 090
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Catherine Jones
Clwch, Lon Tarw, Porth Llechog, Amlwch, Ynys Mon LL68 9SS
01407 831 420
Officer Photo
Trysorydd:
Margaret Roberts
Bryn Ael, PEncarnisiog, Ty Croes, Ynys Mon LL63 5SA
01407 810 658
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Freda Jones Williams
Gogledd Orllewin Cymru a Maldwyn Powys
01678 521 883