Cangen Merched y Wawr Y Tymbl
Croeso i gangen Merched y Wawr Y Tymbl. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Miriam Phillips a Heulwen Davies

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Y Tymbl yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Dyma aelodau Cangen Y Tymbl yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Neuadd y Tymbl. Bu’r aelodau yn mwynhau cinio hyfryd a chael hwyl gyda’r gwesteion sef – Kees Huysmans a’i  …Darllen mwy  »

Dathlu’r Aur – Bag i Bawb

Rhai o aelodau Cangen Merched y Wawr Y Tymbl yn dathlu’r aur gyda’u bagiau newydd a gynlluniwyd gan Rwth Jên
Cangen Y Tymbl
Rhanbarth Caerfyrddin
Man Cyfarfod: Festri Capel Bethania
7.00 Nos Iau olaf y mis

2018
Medi 27ain - Cyfarfod Cyffredinol
Hydref 25ain - Noson yng nghwmni Dyfrig Morgan
Tachwedd 29ain - Cinio Nadolig

2019
Ionawr 31ain - Noson yng nghwmni y Parch Beti Wynn James
Chwefror 28ain - Cinio Dydd Gŵyl Dewi
Mawrth 28ain - Sgwrs gyda Mansel Thomas
Ebrill 25ain - Canon Eileen Davies
Mai 23ain - Clinic Bach y Wlad
Mehefin 28ain - Taith Ddirgel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Ysgrifennydd:
Miriam Phillips
14, Heol Llandeilo, Cross Hands, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 6NA
01269 540 387
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Heulwen Davies
Glenhaul, Heol Capel Seion, Drefach, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA14 7BN
Officer Photo
Llywydd:
Ruth Morgan
Pennant, Heol Mansant, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SB
01269 860 454
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Pat Rowlands
Llwyncelyn, 89 Heol-y-Meinciau, Pontyates, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 5SE
01269 861 045
Officer Photo
Trysorydd:
Ann Phillips
Rhoslwyn, 15 Marshlands, Pencader, Sir Gaerfyrddin SA39 9EU
01559 384 558
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau Gwawr:
Jane Morgan
jane@merchedywawr.cymru
01558 685 737