Cangen Merched y Wawr Yr Hafod
Croeso i gangen Merched y Wawr Yr Hafod. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Alwena Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Yr Hafod
Rhanbarth Ceredigion
Man Cyfarfod: Neuadd y pentref
Nos Fercher 1af y mis
Ysgrifennydd: Alwena Williams
Rhif ffôn: 01570 434 726

Rhaglen Cangen yr Hafod 2018 - 2019

2018
Medi - Ymweld ag Alpacas Blaencwrt
Hydref - Crefftau Dolig gyda Ceinwen yn arwain
Tachwedd - Eleri o Prengwyn - Hen Feddyginiaethau
Rhagfyr - Cinio Dolig - Cegin Haul

2019
Ionawr - Ioga gyda Lisa Bransdon
Chwefror - Crochet gydag Eluned
Mawrth - Twmpath Dawns
Ebrill - Angharad yn rhannu casgliad o Sarees o India
Mai - Ymweld â ffarm wenyn yn Llanwnen
Mehefin/Awst i'w gadarnhau - Taith Gerdded ac Ymweld ag Eglwys Fach Eidalaidd

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Cysylltydd:
Alwena Williams
Hafod-y-Gors, Gorsgoch, Llanybydder, Ceredigion SA40 9TE
01570 434 726
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards ac Olwen Jones
JE; Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB / OJ; Esgairmaen Fach, Tynreithyn, Tregaron, Ceredigion SY23 6LR (OJ)
01974 251 645 (JE); 01974 251 248 (OJ)
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285