Cangen Merched y Wawr Yr Hafod
Croeso i gangen Merched y Wawr Yr Hafod. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein cangen ni. Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Alwena Williams

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Cangen Yr Hafod
Rhanbarth Ceredigion
Man Cyfarfod: Neuadd y pentref
Nos Fercher 1af y mis

2019
Medi - Cyfarfod Blynyddol
Hydref - Arddangosfa Goginio yng nghmwni Sian Castell
Tachwedd - Creu addurniadau Nadolig yng nghwmni Eluned Bryniau
Rhagfyr - Creu torchau Nadolig yng nghwmni Meinir Green

2020
Ionawr - Cinio Blynyddol (Ail nos fercher)
Chwefror - Dosbarth cadw'n heini yng nghwmni Sian Spencer
Mawrth - Cymorth Cyntaf yng nghwmni Lyndon Gregson
Ebrill - Crochet yng nghwmni Eluned Bryniau
Mai - Taith Gerdded
Mehefin - Taith Ddirgel

Hoffech chi ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Officer Photo
Cysylltydd:
Alwena Williams
Hafod-y-Gors, Gorsgoch, Llanybydder, Ceredigion SA40 9TE
01570 434 726
Officer Photo
Llywydd:
Eirlys Morgan
Ardwyn, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4TG
01974 251 610
Officer Photo
Ysgrifennydd:
Elizabeth Evans
Coed yr Eos, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JR
01970 832 745
Officer Photo
Trysorydd:
Jacqueline Edwards
Dolgroes, Bronant, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4JB
01974 251 645
Officer Photo
Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
Hazel Thomas
E-bost: hazel@merchedywawr.cymru
07973 840 285